Jak przebiegną strajki członków Eflingu zatrudnionych przez miasto Reykjavik.

3. 02, 2020

W związku z rozpoczynającymi się strajkami w mieście Reykjavik, Efling chciałby wyjaśnić następujące:Strajki w szkołach i ośrodkach rekreacyjnych:Działy (“deild”) zostaną zamknięte, jeśli osoba nadzorująca dany dział jest członkiem Eflingu.Pracownicy, którzy nie są członkami Eflingu, a pracują w dziale zamykanym podczas strajku, nie mogą zostać przeniesieni do innych działów.Zastępstwa są dozwolone jedynie dla ich pierwotnego celu(przygotowania, choroba), ale nie aby zastąpić pracę osób, które są na strajku.Dzieci o specjalnych potrzebach w otwartych działach mogą przyjść do przedszkola nawet, jeśli zazwyczaj opiekuje się nimi pracownik będący członkiem Eflingu.To oznacza:

 • Jeśli dziecko jest w dziale, w którym osobą nadzorującą jest członek Eflingu, dziecko powinno pozostać w domu.
 • Jeśli dziecko jest w dziale, w którym osoba nadzorująca jest w innym związku zawodowym, dziecko może przyjść do przedszkola. Nauka, którą normalnie wykonywałby z dzieckiem członek Eflingu nie będzie odbywała się z dzieckiem podczas strajku.

Strajki w domach opieki:Efling zaakceptował prośby o wyłączenie ze strajku, aby pozwolić na niezbędną pracę społeczną i bezpieczeństwo. Sprzątanie i porządkowanie nie zostało w to włączone, zaś inni pracownicy nie mogą wykonywać tych zadań, które normalnie wykonywane są przez członków Eflingu.Łamanie strajku 

 • Jedynie osoby na najwyższych pozycjach zarządzających w danych ośrodkach są upoważnione do wykonywania zadań normalnie należących do osób na strajku.
  • Najwyższe stanowiska włączają dyrektorów przedszkoli i dyrektorów instytucji opieki.
  • Słowo ‘’ośrodek’’ rozumiane jest na przykład jako przedszkole operujące w dwóch miejscach.
 • Pracownicy, którzy nie są na strajku mogą wykonywać swoje normalne obowiązki, ale nie inne dodatkowe zadania.
  • Przykłady łamania strajku przez ogólnych pracowników włączają:
   • Praca dłużej, niż zazwyczaj
   • Wykonywanie zadań, które zazwyczaj do nich nie należą(wykonywanie obowiązków osób, które są na strajku)
   • Nie korzystanie ze swoich przerw kawowych i przerw na posiłki
  • Manager, który wymaga od swoich pracowników powyżej wspomnianych zadań, łamie strajk

Efling prosi, aby prawo do walki o płace i warunki pracy było szanowane przez wszystkich i pragnie zwrócić uwagę na wezwania innych związków zawodowych do ich członków, aby nie wykonywały obowiązków osób będących na strajku. Efling wzywa wszystkich, którzy myślą, że strajk jest łamany do informowania związku zawodowego mailowo na verkfallsbrot@efling.is lub telefonicznie 5107500.Związek zawodowy będzie miał aktywny patrol strajkowy.Prawo do strajku jest podstawowym prawem pracowników i powinno być jako takie szanowane. Celem strajków jest postęp w negocjacjach poprzez odłożenie pracy, częściowo lub całkowicie. Prawo zabrania łamania strajku przez pracodawcę. Manager, który żąda od pracowników poszerzenia ich obowiązków poprzez przyjmowanie większej ilości obowiązków podczas strajku, łamie strajk.