Prezentacja nowych umów zbiorowych z miastem Reykjavik i rządem 

17. 03, 2020

Nowe umowy zbiorowe z miastem Reykjavik i rządem zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Eflingu w nadchodzących dniach. Podsumowanie obu umów i prezentacje wizualne, a także umowy w całości, zostaną udostępnione publicznie. Kalkulator obliczający nowe stawki płacowe też będzie dostępny. Głosowanie o zaakceptowaniu umów odbędzie się od 23 do 27 marca. Efling wzywa swoich członków pracujących dla miasta Reykjavik i rządu, aby zapoznali się z tymi informacjami i wzięli udział w głosowaniu.