Zwycięstwo w historycznych negocjacjach z miastem Reykjavík

11. 03, 2020

Efling dopiął swego i doprowadził do podpisania umów zbiorowych z miastem Reykjavík w nocy, 10 marca 2020r. po trwającym, nieco ponad miesiąc, strajku oraz trudnych negocjacjach w biurze mediatora państwowego. Umowy te są bardzo ważnym krokiem w kierunku korekty wynagrodzeń kobiet oraz najmniej zarabiających. To koniec strajków Eflingu w Reykjavíkurborg.Umowy podnoszą najniższe wynagrodzenie członków Eflingu do 112 000 kr w okresie obowiązywania umów dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Podwyżki powyżej 90 000 kr, skonfigurowane w poprzednich umowach, zostały osiągnięte poprzez zmianę tabeli płac, która podnosi wynagrodzenie średnio o 7800 kr dla wszystkich członków Efling zatrudnionych w Reykjavíkurborg. Ponadto zawiera dodatkową płatność dla najmniej zarabiających.Kwota ta wynosi 15 000 kr dla najniższego szczebla tabeli płac i zapewnia tym samym wyższe zarobki. Dotyczy 26 zawodów przypisanych do Eflingu. Będzie widoczna w wynagrodzeniu podstawowym u ponad 3/4 pracowników Reykjavíkurborg przynależnych do związku Efling.Nowo – podpisane umowy zbiorowe poza podwyżkami zawierają różne udogodnienia, m.in. krótszy tydzień pracy, zarówno dla pracowników dziennych, jak i zmianowych. Prawo do 10 godzin nadgodzin dla pracowników przedszkolnych jest teraz włączone do umowy w formie ryczałtu. Ponadto uczestnictwo w kursach i edukacja będą mieć większy wpływ na ustalanie wynagrodzeń pracowników. Zdaniem Eflingu podpisanie umów można uznać za zwycięstwo w długiej i ciężkiej walce co tylko podkreśliło słuszność żądań związku.Umowy zbiorowe dotyczą około 1850 pracowników Eflingu zatrudnionych w Reykjavíkurborg. Większość z nich to kobiety zatrudnione w nisko płatnych zawodach, takich jak opieka społeczna, sprzątanie, pralnie oraz kuchnia. Reszta to pracownicy zajmujący się utrzymaniem w czystości dróg  oraz wywozem śmieci. Umowa obowiązuje do 31 marca 2023 r.Osobista walka członków związku w imieniu swoim oraz pozostałych członków EflinguStrajk, za którym zagłosowało 96% członków Eflingu, rozpoczął się na początku lutego. Początkowo był to strajk trwający 2-3 dni. Natomiast od 17 lutego rozpoczął się strajk na czas nieokreślony. Podczas strajku zorganizowano wiele wieców oraz spotkań z aktywnym udziałem zarówno członków jak i sympatyków strajku. Wielu artystów, muzyków, osobistości wyraziło wsparcie dla strajku, biorąc w nim czynny udział.Walka była widoczna i prowadzona przez samych członków związku, wielu z nich wystąpiło w wywiadach, reklamach i krótkich spotach, wszystko po to by pokazać swoje życie i wyjaśnić przyczynę strajku. Członkowie związku oraz pracownicy biura Eflingu połączyli siły w patrolowaniu strajku.Negocjacje były przedmiotem ożywionej debaty społecznej. Potężne grupy interesu, m.in. związek pracodawców SA, próbowały wygrać tę walkę grając nieczysto, poprzez absurdalne wystąpienia medialne oraz szkalujące kampanie telewizyjne.Komitet negocjacyjny Eflingu zgodził się na przyjęcie zeszłorocznych umów sektora prywatnego jako ramy porozumienia z Reykjavíkurborg, opowiedział się jednak również za korektą wynagrodzeń dla najmniej zarabiających, oraz przeciwko zwiększonemu obciążeniu pracą oraz dyskryminacji ze względu na płeć, której doświadczają członkowie Eflingu zatrudnieni w Reykjavíkurborg . Efling zwrócił uwagę na obietnice złożone przez większość rady miasta, która opowiedziała się za naprawieniem tych niejasności.Nowy rozdział w historii Islandzkiego Rynku PracyBardzo duża liczba osób należących do komitetu negocjacyjnego Eflingu, wraz z przedstawicielami wszystkich grup zawodowych, uczestniczyła w negocjacjach razem z prezes związku oraz  personelem biura Eflingu. Liczna grupa reprezentantów związku spotykała się codziennie z rana w centrali związku, aby koordynować strajk. Spotkania te odzwierciedlały solidarność grupy i solidarność strajkujących.“Kobiety, które wcześniej milczały, a nieliczne wykazywały jakiekolwiek zainteresowanie, wystąpiły z wysoko uniesioną głową i przedstawiły wstyd polityki niskich płac tam, gdzie już dawno należało to zrobić. Kobiety o najniższych zarobkach mają nieopisaną siłę, którą wykorzystały do ​​walki o lepsze jutro, zamiast poświęcać całe swoje życie, aby posprzątać po innych ”- powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, prezes Eflingu.“Władze instytucjonalne zostały zjednoczone przeciwko nam. Mieliśmy zostać pokonani, co miało miejsce przez dziesięciolecia. Ale członkowie Eflingu z Reykjavíkurborg mają wieści dla elit i całego społeczeństwa: Kiedy robotnicy spotykają się solidarnie, kiedy gotowi są walczyć o swój los, nic ich nie powstrzyma. Napisali nowy rozdział w historii islandzkiego rynku pracy ” – powiedziała Sólveig Anna.Nisko opłacani pracownicy na Islandii wyszli z cienia. Pokazali, jak ważna jest ich praca i sprawiedliwość oraz ich wezwania do godnego życia. Na chwile obecną przyniosło to pewne korzyści, ale możecie być pewni, że to dopiero początek.Wraz z podpisaniem umów zbiorowych zakończyły się strajki w Reykjavíkurborg . Umowa zostanie teraz przedstawiona członkom związku i poddana pod głosowanie.