Efling żąda informacji dotyczących zmian warunków pracy z powodu Covid-19

3. 04, 2020

Obecnie, gdy rozprzestrzenia się Covid-19, Efling otrzymał informacje, że miasto Reykjavík dokonało ustaleń, które wpływają na sposób oraz warunki pracy członków związku. Zmiany te nie zostały ani skoordynowane, ani ustalone przy współpracy z Eflingiem. Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, wysłała w związku z tym pismo do władz miejskich w Reykjavíku, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Ölfus, Kópavogur żądając wyjaśnień.W wysłanym piśmie Efling w szczególności prosi o następujące informacje:1. Czy zmiany lub godziny pracy zostały zmienione? Jeśli tak to w jakim stopniu? Czy przy wprowadzeniu owych zmian przestrzegano paragrafów umów zbiorowych?2. Czy praca członków Eflingu została zmieniona lub czy otrzymali oni dodatkowe zadania z powodu Covid-19?3. Jakie informacje lub wytyczne zostały wysłane do członków Eflingu?4. Jakie środki podjęto w celu egzekwowania zakazu zgromadzeń, tj. że nie więcej niż 20 osób jednocześnie może przebywać w jednym pomieszczeniu z zapewnioną odległością 2m, w celu ograniczenia zarażenia?Sólveig Anna twierdzi, że powodem wysłania pisma oraz żądania wyjaśnień jest presja , której poddawani są członkowie Eflingu, gdy zarażenia, takie jak Norowirusy, grypa czy owsiki rozprzestrzeniają się w miejscach pracy. Dlatego istnieją wszelkie powody, by zakładać, że w przypadku zagrażającej życiu pandemii presja pracowników dotycząca czyszczenia oraz dezynfekcji znacznie wzrośnie.“Pracownicy opieki społecznej poddawani są zazwyczaj ogromnej presji w niedofinansowanych miejscach pracy, które w mniejszym lub większym stopniu mają niedobory kadrowe. Chcemy być w stanie zrozumieć zakres podjętych środków, aby móc wymagać ulepszeń, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niedopuszczalnym jest, aby ludzie, którzy pracują pod ogromną presją za niskie wynagrodzenie, w tak trudnym okresie, byli zmuszani do rozwiązywania problemów wynikających z pandemii poprzez cięższą i szybszą pracę za to samo wynagrodzenie. Po otrzymaniu odpowiedzi na zadane przez nas pytania zdecydujemy o najlepszym sposobie działania, ” powiedziała Sólveig Anna.