Głosowanie w kwestii strajku

20. 04, 2020

Głosowanie nad wnioskiem komisji negocjacyjnej Eflingu w sprawie strajków dotyczących Hveragerðisbæ, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesbæ oraz gminy Ölfus

Głosowanie elektroniczne rozpoczynie się w Środę, 22 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00.Głosowanie zakończy się w Poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00.Zagłosuj tutaj!22 kwietnia o godzinie 13.00 rozpocznie się głosowanie elektroniczne nad wnioskiem komisji negocjacyjnej Eflingu w sprawie ogłoszenia strajku przez członków związku Efling zatrudnionych w gminach Hveragerðisbær, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesbæ oraz Ölfus.Strajk dotyczy członków Eflingu pracujących dla wyżej wymienionych gmin na mocy umów zbiorowych pomiędzy Stowrzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin a Eflingiem – które wygasły 31 marca 2019 r. Strajk dotyczy wszystkich miejsc pracy objętych wyżej wymienioną umową.Wstrzymanie pracy na czas nieokreślony rozpocznie się we wtorek 5 maja 2020 r. o godz. 12:00 w południe.Prawo do głosowania mają jedynie członkowie Eflingu zatrudnieni w wyżej wymienionych gminach.Osoby posiadające prawo do głosowania, nie mające możlowości oddania głosu elektronicznie, proszone są o kontakt z biurem Eflingu do końca trwania głosowania. Istnieje mozliwość dopisania do rejestru wyborców i oddania głosu po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.Reykjavík,  20. kwietnia  2020Komisja wyborczaZwiązek zawodowy Efling

—————————————————————

Komisja negocjacyjna Eflingu –  w sprawie Stowarzyszenia Władz Lokalnych oraz GminSpotkanie 21. kwietnia 2020

Propozycja wtrzymania pracy

Na Posiedzeniu Komisji Negocjacyjnej Eflingu w sprawie Stowarzyszenia Władz Lokalnych oraz Gmin, które odbyło się 20 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 online, wyrażono zgodę na głosowanie w sprawie wstrzymania pracy zgodnie z art.15 Ustawa nr 80/1938 o związkach zawodowych i sporach pracowniczych.Negocjacje w sprawie postulatów przestawionych przez Efling – dotyczących odnowienia umów zbiorowych Eflingu ze Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin okazały się bezowocne pomimo mediacji ze strony mediatora państwowego. Na spotkaniu w państwowym biurze ds. mediacji w dniu 21 lutego 2020 r. związek zawodowy Efling uznał negocjacje za bezskuteczne wydając werbalne oświadczenie.Powstały dwie propozycje organizacji przerwania pracy:

  1. Wstrzymanie pracy przez członków związku zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Wstrzymanie pracy dotyczy członków Eflingu, zatrudnionych w szkołach podstawowych w gminach Kopavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbaer, Hveragerðisbæ i Ölfus na mocy umów zbiorowych pomiędzy Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin a Eflingiem – które wygasły 31 marca 2019 r. Wstrzymanie pracy obejmuje wszystkie prace wykonywane na mocy powyższej umowy w szkołach podstawowych.

  1. Wstrzymanie pracy przez członków związku zatrudnionych w pozostałych zawodach

Wstrzymanie pracy dotyczy członków Eflingu, zatrudnionych w miejscach innych niż szkoły podstawowe w gminach Kopavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbaer, Hveragerðisbaer i Ölfus na mocy umów zbiorowych pomiędzy Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin a Eflingiem – które wygasły 31 marca 2019 r. Wstrzymanie pracy obejmuje wszystkie prace wykonywane na mocy powyższej umowy we wszystkich miejscach pracy poza szkołami podstawowymi.Wstrzymanie pracy będzie przebiegało następująco: Członkowie Eflingu wstrzymają wszystkie prace na czas nieokreślony we wtorek 5 maja od godz.12.00 w południe.