Oświadczenie dotyczące pakietu działań rządowych

24. 04, 2020

Zarząd związku zawodowego Efling wyraża rozczarowanie pakietem działań rządowych dotyczącym tarczy antykryzysowej podczas epidemii koronawirusa ogłoszonym przez rząd, wczoraj 21 kwietnia.Pakiet nie spełnia wymagań związku, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony poszczególnych grup, które zostały wyłączone z poprzednich pakietów rządowych.Zarząd przypomina o statusie poszczególnych grup, które zostały wykluczone z działań rządu w pakiecie z 7 kwietnia, są to między innymi pracownicy zatrudnieni na mniej niż 45% etatu oraz rodzice, którzy zostali zmuszeni do zrezygnowania z pracy z powodu ograniczenia pracy szkół. ASÍ i BSRB na spotkaniu z rządem klarownie zaznaczyły swoje obawy dotyczące tych grup, ale najwyraźniej ich słowa zostały puszczone mimo uszy.Zarząd Eflingu przypomina również, że ze względu na duży wzrost bezrobocia należy dostosować tradycyjne świadczenia dla bezrobotnych. Zarząd przypomina swoją poprzednią propozycję o zwiększeniu zasiłków dla bezrobotnych i rozszerzeniu warunków ich wypłat, w szczególności o zwiększeniu podstawowych zasiłków dla bezrobotnych, przedłużeniu okresu wypłat zasiłków z tytułu częściowego obniżenia etatu oraz anulowaniu dwutygodniowego okresu oczekiwania na wypłatę.Zarząd Eflingu z zadowoleniem przyjmuje zawarty w pakiecie projekt wypłaty premii dla pracowników pierwszej linii. Niezwykle ważnym jest, aby przy podziale tych premii nie zapomnieć o niezbędnym personelu członków Eflingu zatrudnionym na pierwszej linii frontu przy sprzątaniu oraz w sektorach opieki. To byłaby rażąca niesprawiedliwość.