Podwyżki płac dla członków zatrudnionych w sektorze prywatnym

8. 04, 2020

Wynagrodzenie miesięczne członków Eflingu zatrudnionych w sektorze prywatnym, którzy zarabiają według tabeli płac (w stawkach godzinowych) zgodnych z umową zbiorową ze Stowarzyszeniem Pracodawców SA, wzrasta o 24.000 koron w dniu 1 kwietnia 2020 roku.Jeśli wynagrodzenie miesięczne jest wyższe, niż wynika to z tabeli płac, wzrośnie ono o niższą kwotę, a mianowicie o 18.000 koron.Inne składniki płac wymienione w umowie zbiorowej, tak jak bonus związany z pracą w przetwórstwie rybnym, wzrosną o 2.5%.Podwyżki zostaną wypłacone z wynagrodzeniem za kwiecień pod koniec kwietnia, lub na początku maja. Te podwyżki pozostają na czas trwania umowy zbiorowej.Efling zachęca członków do upewnienia się, że ich pracodawca udostępni im zestawienie wypłaty(launaseðill) za miesiąc kwiecień, i że podwyżki te zostaną wypłacone w pełni i jasno uwzględnione w zestawieniu wypłaty.Zgodnie z wcześniej wspomnianą umową zbiorową, od 1 kwietnia obowiązuje również to, co następuje.

  • Minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę na pełen etat (173,33 godziny miesięcznie, lub 40 godzin tygodniowo) dla osób w wieku lat 18, lub starszych, po 6 miesiącach pracy u tego samego pracodawcy (jednak po przepracowaniu przynajmniej 900 godzin) powinno wynosić minimum 335.000 kr.
  • W dniu 1 czerwca 2020 roku pracownicy otrzymają 51.000 koron jako dodatek urlopowy za pełen etat, lub część tej kwoty proporcjonalnie do etatu
  • Nie później, niż 15 grudnia 2020 pracownicy otrzymają 94.000 koron jako dodatek grudniowy za pełny etatu pracy, lub część tej kwoty proporcjonalnie do etatu zatrudnienia

Tutaj można znaleźć tabele płac EflinguTutaj można znaleźć tekst umowy zbiorowej na temat polepszenia jakości życia