Podwyżki zgodnie z nową umową zbiorową z miastem Reykjavik zostaną zapłacone w dniu 1 maja 2020

1. 04, 2020

Chcielibyśmy powiadomić członków zatrudnionych przez miasto Reykjavik o tym, co następuje:Podwyżka zebrana od 1 kwietnia 2019 roku, w wysokości 17.000 koron miesięcznie, zostanie wypłacona w dniu 1 maja, zgodnie z informacją z działu księgowości miasta Reykjavik. Część tej kwoty, w sumie 105.000 koron, została już wypłacona w dniu 1 sierpnia 2019 roku.Podwyżki, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2019 roku, zostaną wypłacone 1 maja 2020 roku, jak ustalono w umowie zbiorowej, ponieważ miasto Reykjavik opłaca wynagrodzenie z opóźnieniem.