Uchwała zarządu Eflingu w sprawie skutków epidemii COVID-19

15. 04, 2020

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zarząd Eflingu jednogłośnie głosował za następującą uchwałą:Pracownicy zatrudnieni na Islandii, z których duża część to członkowie Eflingu, ponieśli znaczne straty z powodu epidemii COVID-19. Straty te przybrały wiele form.Członkowie Eflingu, podobnie jak wielu pracowników na islandzkim rynku pracy, bardzo rzadko mają możliwość pracy z domu lub organizowania sobie elastycznych godziny pracy. Zazwyczaj muszą pracować w swoim zakładzie pracy, o wyznaczonych godzinach, narażając swoje zdrowie podczas epidemii.Wielu członków Eflingu straciło pracę. U reszty pojawiła się obawa o przyszłość w związku z niepewną kontynuacją ich zatrudnienia. Niektórym bezpodstawnie obcięto płace, inni zostali zmuszeni do pracy w nowych i trudnych warunkach, ryzykując swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Członkowie Eflingu posiadający dzieci napotykali dodatkowe trudności z powodu ograniczenia pracy szkół.Pomimo tak wielu wyzwań, członkowie Eflingu pracują na stanowiskach niezbędnych dla społeczeństwa. Chronią lokalną społeczność na wielu szczeblach, od opieki nad osobami niedomagającymi, po produkcję i transport żywności. Rozwój epidemii pokazał nam, jak ważne, a jednocześnie niedoceniane, są ich zawody.Uchwała zarządu Eflingu:

  • Uzgodniony wcześniej wzrost wynagrodzeń od kwietnia, nie zostanie cofnięty. Wzrost płac był wynikiem długiej i trudnej walki, w tym akcji strajkowej, z czego związek nie zrezygnuje. Zarząd związku deklaruje poparcie dla stanowiska wyrażonego przez przewodniczącą Eflingu wobec Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ) w tym temacie. Zarząd odrzuca tym samym inne cięcia dla członków Eflingu, na przykład obniżenie uprawnień emerytalnych w celu zrównoważenia podwyżek płac.
  • Zarząd Eflingu zwraca się do sektora publicznego z prośbą o wykorzystanie wszystkich możliwych opcji w celu wsparcia rynku pracy. Proponuje zatem poszerzenie częściowej redukcji wynagrodzeń korzystając tymczasowo z zasiłków. Efling zwraca również uwagę na to, by ​​pomoc rządu skierowana do firm, udzielana była sensownie, tak aby pieniądze z funduszy krajowych kierowane były tam, gdzie są naprawdę potrzebne, a nie do firm z silnymi finansami i historią astronomicznych dywidend.
  • Zarząd Eflingu przypomina również o statusie poszczególnych grup, które zostały wykluczone z bieżących działań rządu. Pracownicy funkcjonujący obecnie na rynku pracy w wieku powyżej 70 lat powinni mieć możliwość korzystania z zasiłków. Poza tym zasiłki z tytułu częściowego obniżenia etatu należy dostosować tak, aby przyniosły korzyści także pracownikom, zatrudnionym na mniej niż 45% etatu. Zdaniem Eflingu, rodzice zmuszeni do zrezygnowania z pracy, z powodu ograniczenia pracy szkół powinni również mieć prawo do korzystania ze świadczeń, tak jak ma to miejsce w Norwegii.

 

  • Zarząd Eflingu domaga się zwiększenia zasiłków dla bezrobotnych i rozszerzenia warunków ich wypłat. W szczególności domaga się zwiększenia podstawowych zasiłków dla bezrobotnych, przedłużenia okresu wypłat zasiłków z tytułu częściowego obniżenia etatu oraz anulowania dwutygodniowego okresu oczekiwania na wypłatę.
  • Konsultanci działu Kjaramálasvið z Eflingu otrzymali zweryfikowane informacje na temat oszustw i wyłudzeń zasiłków przez firmy. Zarząd Eflingu potępia takie nadużycia i wzywa do wzmożenia działań rządowych przeciwko firmom nadużywającym systemu.
  • Zarząd Eflingu ostrzega, że ​​kwestie budzące ogólne wątpliwości nie powinny być przepychane ,,pod osłoną nocy’’, w momencie gdy cała uwaga zwrócona jest na zagrożenie związane z epidemią Covid-19. W związku z tym zarząd utwierdza swoje stanowisko w sprawie podatków drogowych i podkreśla, że ​​pracownicy pozostaną czujni wobec sugestii płynących z prób lobbingu grup poszczególnych interesów.

 Jednocześnie zarząd Eflingu podkreśla bardzo mocne znaczenie solidarności wśród ludzi pracy oraz ich organizacji w tym okresie.