Umowy zbiorowe Eflingu z miastem Reykjavík i rządem zatwierdzone przez członków związku

3. 04, 2020

Członkowie Efling pracujący na umowach z miastem Reykjavík oraz rządem głosowali w sprawie nowych umów zbiorowych podpisanych na początku marca br.Obie umowy zostały zatwierdzone przeważającą większością głosów.Z 777 głosujących, 715 (92%) głosowało na tak, 49 głosowało na nie, a 13 (2%) wstrzymało się od głosu. Zarejestrowano 1858 głosujących, frekwencja wyniosła 42%.Spośród 72 głosujących w sprawie przyjęcia umów zbiorowych z rządem, 69 (96%) głosowało na tak, 2 (3%) głosowało na nie, a 1 osoba (1%) wstrzymała się od głosu. Zarejestrowano 545 głosujących, frekwencja wyniosła 13%.Głosowanie odbyło się on-line i trwało od południa w poniedziałek 23 marca do południa w piątek 27 marca.„Wynik głosowania potwierdza fakt, że poczyniono ważny krok w kierunku korekty najniższych płac. Osobiście jestem bardzo dumna z tego, że mogłam przyczynić się do wzrostu, nie tylko szacunku, ale również wynagrodzeń kobiet najmniej zarabiających, pracujących na stanowiskach niedocenianych na przestrzeni lat. Umowy te są z pewnością znaczącym wkładem w walkę o niskie zarobki kobiet, które w końcu należy zacząć bardziej doceniać. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że walka nadal trwa. Następna bitwa dotyczyć będzie podobnych umów dla członków naszego związku pracują dla gmin. Nadal będziemy podążać ścieżką w stronę wizji ku lepszemu życiu dla naszych ludzi ”- powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.