Nowy zarząd, pod przewodnictwem Sólveig Anny, przejmuje stery!

28. 05, 2020

Nowy zarząd pod przewodnictwem Sólveig Anny Jónsdóttir, oficjalnie przejął kierownictwo podczas dorocznego, walnego zgromadzenia Eflingu w środę, 20 maja, w hotelu Saga. Wiceprezesem zarządu jest Agnieszka Ewa Ziólkowska. Pozostali członkowie zarządu to Eva Ágústsdóttir, Kolbrún Valvesdóttir, Guðmundur Baldursson, Daníel Örn Arnarsson, Michael Bragi Whalley, Innocentia Fiati, Felix Kofi Adjahoe, Ólöf Helga Adolfsdóttir, Jóna Sveinsdóttir, Zsófía Sidlovits i Thorsteinn M. Kristjánsson.Do chwili zgromadzenia nie przedstawiono listy kontrkandydatów dlatego zarząd został wybrany automatycznie. Na spotkaniu przedstawiono również nowy zarząd funduszy związku.Podczas przeglądu rocznego raportu, Sólveig Anna wspomniała o tegorocznych walkach płacowych członków Eflingu: „Kiedy obejmowałam stanowisko przewodniczącej związku wiele osób mówiło mi, że nikt nie chce nasilenia walk pracowników, że ludzie chcą podążać, torowaną od wielu lat, ścieżką współpracy klasowej; jak dobrze wiecie – prawda okazała się być zupełnie inna. Wyniki głosowań strajkowych wskazały rzeczywiste oczekiwania pracowników. Potwierdziły nasze początkowe założenia, że naszą najskuteczniejszą bronią jest solidarność oraz masowy udział w strajkach. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wymusić podwyżki płac i doprowadzić do podpisania korzystnych dla naszych członków – umów zbiorowych, które finalnie jesteśmy skłonni zaakceptować.”Sólveig Anna przypomniała wszystkim, że biuro Eflingu zostało zreorganizowane 2 września ubiegłego roku w celu usprawnienia jego wewnętrznego funkcjonowania i poprawy obsługi członków związku. Zastosowano zmiany, które doprowadziły do ​​powstania potężnych projektów rozwojowych i usługowych na rzecz coraz większej liczby członków. Sólveig Anna wspomniała o nowym systemie obsługi na recepcji i planach uruchomienia opcji tzw. „Mínar síður” (Moja strona) w systemie online Eflingu. W dalszej części przemówienia wyraziła uznanie dla poświęcania pracowników biura Eflingu, którzy niestrudzenie pracowali nad rozwiązywaniem złożonych problemów z jakimi zgłaszali się członkowie związku. Doceniła wysiłek, dzięki któremu niezwykle sprawnie wybrano przedstawicieli związku w miejscach pracy. Uwadze jej, nie umknęła także jakość oraz ilość przeprowadzonych wizyt w szkołach i zakładach pracy . W kwestii domków letniskowych Eflingu -wskazała na niezwykle zadowalające tempo prac nad projektami, które aktualnie są w realizacji.Efling jest obecnie drugim, co do wielkości, związkiem zawodowym w kraju liczącym prawie 27000 członków. Ponad 55% członków związku to obcokrajowcy, gdzie Polacy stanowią największą grupę. Tuż za nimi są Litwini, Łotysze, Rumuni i Filipińczycy. Oficjalne dane pokazują, że wysiłek podjęty w celu ułatwienia obcokrajowcom dostępu do informacji o walkach płacowych i innych działaniach związkowych za pośrednictwem strony internetowej związku, portalu Facebook i innych sposobów – przyniósł oczekiwany skutek. Strona internetowa Eflingu jest aktualnie dostępna w 3 językach, a pracownicy biura posiadają kwalifikacje umożliwiające obsługę biura w 9 językach. Zarówno magazyn wakacyjny Eflingu, jak i roczny raport publikowane są od niedawna w języku angielskim.Benóní Torfi Eggertsson, księgowy z firmy Deloitte powiedział, że sytuacja finansowa związku nie budzi zastrzeżeń i jest stabilna. Kapitał własny Eflingu wynosi ponad 13,5 miliarda koron a dochód przekroczył koszty o 540 milionów koron w ciągu ostatniego roku. Fundusze związku są solidne, pomimo tego, że fundusz chorobowy wykazywał deficyt spowodowany zwiększonymi dofinansowaniami w ciągu ostatniego roku. Sytuacja finansowa funduszu zostanie poddana dalszemu przeglądowi. Należy nadmienić, iż także w innych związkach zawodowych w ciągu ostatnich kilku lat, pojawiło się więcej wniosków o przyznanie dofinansowań z funduszu chorobowego.Viðar Þorsteinsson, dyrektor Eflingu, powiedział że roczny raport wyraźnie wskazuje na rozszerzającą się działalność związku w ubiegłym roku operacyjnym. On także zapewnił, że sytuacja finansowa związku jest solidna i nie ma powodu do obaw o tymczasowe obniżenie składek z powodu pandemii Covid-19. Dodał również, że po raz pierwszy w tym roku, każdy dział opracował swój własny budżet. W ten sposób zapewniono zdyscyplinowane zarządzanie finansami. Po zakończonej dyskusji z członkami związku – roczny raport Eflingu został jednogłośnie zatwierdzony.