Zasady składania zaświadczeń lekarskich

5. 05, 2020

W związku z faktem, iż zmienione zostały zasady dotyczące składania zaświadczeń lekarskich w funduszy chorobowym Eflingu, zwracamy uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z nowymi przepisami. Celem jest modernizacja zasad obowiązujących od wielu lat.

  • Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć kopię zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð), pochodzącą z elektronicznego sytemu przychodni oraz szpitala.
  • Pierwsze zaświadczenie musi być islandzkim zaświadczeniem lekarskim o zasiłek chorobowy. W przypadku wystawienia kolejnego zaświadczenia (odnowienie/ przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego) może ono być wystawione za granicą, natomiast musi zawierać szczegółowe i porównywalne informacje z zaświadczeniem islandzkim. Do zaświadczenia wydanego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe w języku islandzki lub angielski.
  • W przypadku, gdy osoba zachoruje podczas urlopu za granicą istnieje także możliwość złożenia jako pierwszego – zaświadczenia zagranicznego. Członek Eflingu musi wcześniej udowodnić, że ​​urlop za granicązostał wcześniej zaplanowany.
  • Wszystkie zagraniczne zaświadczenia lekarskie otrzymane zgodnie z warunkami zawartymi w podpunktach (b) i (c), muszą zostać zatwierdzone przez lekarza orzecznika funduszu chorobowego. Decyzja podjęta przez lekarza orzecznika jest ostateczna. Zgodnie z przepisami funduszu chorobowego spory dotyczące przydziałów mogą być natomiast skierowane do decyzji zarządu związku.

Zasady te obowiązują od 1 maja 2020 r.