Inwestycja w kapitał ludzki jako strategia wyjścia z kryzysu

22. 06, 2020

Niestety perspektywy dla rynku pracy są ponure. Coraz większa ilość członków Eflingu boryka się z utratą zatrudnienia, niepewnością jutra i obniżonym poziomem życia. Aby odwrócić ten trend zarząd Eflingu wzywa rząd do stworzenia dobrze płatnych, bezpiecznych miejsc pracy. Obiecane podwyżki, zwiększone wsparcie dla bezrobotnych, poprawa warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do pożyczek hipotecznych i ulepszone ramy prawne dla rynku najmu muszą zostać zrealizowane. Uchwała zarządu Eflingu została podjęta na posiedzeniu zarządu w dniu 18 czerwca.Uchwała zarząduPrzed nami ciężka zima na rynku pracy. Pandemia koronawirusa doprowadziła członków Eflingu do utraty zatrudnienia, niepewności i obniżenia poziomu życia. Wielu z nich znalazło się w grupie, którą w okresie zimowym czekam konfrontacja z możliwym bezrobociem.Efling domaga się od rządu podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony dochodów i poziomu życia członków związku, bez względu na to, czy są oni zatrudnieni, czy bezrobotni.Oczywistym żądaniem jest zwiększenie wsparcia dla bezrobotnych, co stwierdzono wcześniej w uchwale zarządu z 6 kwietnia. Efling zwraca uwagę, że ​​ostatnich miesiącach politycy, wysocy rangą urzędnicy, posiadacze znacznego kapitału i osoby o wysokich zarobkach skorzystali z możliwości wysokich podwyżek, wypłaty dywidend oraz innych świadczeń, podczas gdy wsparcie dla bezrobotnych nadal jest w stagnacji.Efling niezmiennie pozostaje przy stanowisku, iż podwyżki osiągnięte wiosną 2019 r. w wyniku długiej i trudnej walki, w tym akcji strajkowej nie mogą zostać cofnięte. Oświadczenie zarządu z 6 kwietnia w sprawie podwyżek wynegocjowanych na 1 kwietnia 2020 r. również odnosi się do podwyżek 1 stycznia 2020 r.Efling popiera propozycje ASÍ zawarte w dokumencie „Właściwa droga” o wyjściu z kryzysu dotyczącym publicznej polityki przemysłowej dostosowanej do potrzeb pracowników. Efling uważa, że ​​obowiązkiem państwa jest wspieranie inwestycji w dobrze płatne i bezpieczne miejsca pracy, m.in. w publiczne projekty budowlane oraz w niedofinansowane i cierpiące na niedobór personelu domy opieki. Inwestycja w kapitał ludzki to strategia wyjścia z kryzysu, nadzieja na lepsze społeczeństwo, co zwróci się z nadwyżką.Efling zwraca uwagę na obietnice złożone przez rząd wraz z podpisaniem umów zbiorowych w kwietniu 2019 r. Mowa tu m.in. o poprawie warunków mieszkaniowych, w tym ułatwienia dostępu do pożyczek hipotecznych i ulepszenia ram prawnych dla rynku najmu. Zakwaterowanie jest sprawą priorytetowa dla osób o niskich zarobkach, tym bardziej w obecnym poczuciu niestabilność z powodu pandemii.Efling przypomina również o obietnicy rządu dotyczącej wprowadzenia kar za naruszenie umów zbiorowych. Dział skarg (kjaramál) w Eflingu, odnotował w zeszłym roku setki przypadków dotyczących kolosalnych sum skradzionych pensji pracowników, o czym donieśli nam nasi członkowie. Pracodawcy nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, podczas gdy zwykli ludzie, są surowo karani za kradzież przykładowej kanapki w sklepie. Na dodatek w tym samym czasie zagraniczni pracownicy są obserwowani i ścigani przez specjalnie wyposażone furgonetki więzienne. Efling wzywa aby zamiast karać ofiary obecnego kryzysu- skupić się na karaniu prawdziwych sprawców przestępstw, które popełniane są codziennie na rynku pracy.