Korekta wynagrodzeń dla personelu domów opieki

22. 06, 2020

W dniu 18 czerwca 2020 r. Komitet negocjacyjny Eflingu oraz SFV (Konfederacja Służb Opieki Społecznej) podpisali umowy zbiorowe. Umowy dotyczą około 1800 członków Eflingu zatrudnionych w SFV do opieki nad osobami starszymi, sprzątania, pracy w pralni oraz kuchni.Formy funkcjonowania domów opieki są różne, natomiast ich umowy zbiorowe opierały się zawsze na umowach związkowych z rządem. Tak jest również w tym przypadku.Umowy obejmują porównywalny wzrost wynagrodzeń, do tego w umowach Eflingu z sektorem publicznym. Umowy te są nie tylko ważnym krokiem w kierunku korekty wynagrodzeń kobiet oraz najmniej zarabiających, ale również zawierają podwyżki skonfigurowane w poprzednich umowach osiągniętych w negocjacjach z rządem, miastem Reykjavik i Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin. Korekta w związku z przyjęciem nowej tabeli płac zostanie wprowadzona 1 stycznia 2021 r.Umowy obowiązują od daty wygaśnięcia, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do końca marca 2023 r. Podwyżki 1 kwietnia 2019 r. i 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać także wstecz. Uzgodnione podwyżki to 105 000 ISK. W niektórych przypadkach kwota ta została wypłacona przez SFV jesienią 2019 r.Uzgodniono również krótszy tydzień pracy. Podobny do tego na podstawie umów z rządem, miastem Reykjaviku oraz gminami. Godziny pracy skrócone zostaną o 13 minut dziennie (65 minut w tygodniu) od 1 stycznia 2021 r. Każda placówka opieki może dodatkowo zawrzeć umowę o dalszym skróceniu czasu pracy. Tydzień roboczy w systemie zmianowym skraca się do 36 godzin roboczych od 1 maja 2021 r., a w niektórych przypadkach może zostać skrócony do 32 godzin roboczych.Wszyscy członkowie Eflingu pracujący na podstawie nowych umowy mają prawo do trzydziestu dni urlopu.Umowy zostały podpisane przez przewodniczącą oraz komitet negocjacyjny Eflingu. Umowy zostaną teraz przedstawione członkom związku i poddane pod głosowanie. Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje zostaną wysłane do członków związku.„Osobiście jestem bardzo dumna z tego, że w końcu osiągnęliśmy korzystne porozumienie dla tej sporej grupy naszych członków. Zawarcie tej umowy pokazuje, co jesteśmy w stanie osiągnąć, gdy przywódcy i członkowie związku nadają na tej samej częstotliwości. Sukces strajków Eflingu przeprowadzonych zimą oraz wiosną nadal przynosi pozytywne rezultaty” – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.