Umowy zbiorowe Eflingu z Orkuveita Reykjavíkur podpisane

19. 06, 2020

Komitet negocjacyjny Eflingu i Orkuveita Reykjavíkur podpisali dziś umowy zbiorowe, które obowiązywać będą do 1 listopada 2022 r.Umowy obejmują około 60 członków Eflingu zatrudnionych przez Orkuveitu Reykjavíkur i spółki zależne tj. Veitur ohf. i Orka náttúrunnar ohf.Są to między innymi pracownicy zatrudnieni do prac związanych m.in. z konserwacją i budową wodociągów, na kuchni i przy sprzątaniu.Umowy przewidują wzrost wynagrodzenia podstawowego porównywalny ze wzrostem uzgodnionym w sektorze prywatnym w kwietniu 2019 r. Podwyżki 1 kwietnia 2019 r. i 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać także wstecz. Ponadto, wcześniejsze stałe płatności dla pracowników zostały częściowo uwzględnione w umowach o pracę.Komitet negocjacyjny złożony z członków związku prowadził dyskusję na temat umów razem z przewodniczącą oraz pracownikami biura Efling.