Efling żąda ulepszeń w dostarczaniu informacji dotyczących Covid-19 do pracowników zza granicy

5. 08, 2020

Sólveig Anna Jónsdóttir, prezes Eflingu, wysłała list do premier Katrín Jakobsdóttir, żądając, aby informacje na temat Covid-19 były bardziej dostępne dla pracowników zza granicy.Kopia listu została wysłana do ministra zdrowia, Svandís Svavarsdóttir; ministra spraw społecznych, Ásmundura Einara Daðasona; ministra przemysłu i innowacji, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, a także do Naczelnego Lekarza, Almy Möller.Temat: Efling żąda ulepszeń w dostarczaniu informacji na temat Covid-19 do pracowników obcego pochodzenia.Poprawne informacje i szybkie reakcje są niezbędne w walce przeciwko Covid-19. Władze powinny zapewnić, że profesjonalne i poparte naukowo decyzje przeważają w postanowieniach o tym, jak powinni postępować ludzie na Islandii, aby zapewnić zdrowie swoje i innych. Władze powinny także zapewnić, że najlepsze możliwe informacje na temat zapobiegania chorób i bezpieczeństwa społecznego są dostarczane szybko i skutecznie do wszystkich członków społeczeństwa.Na wiele sposobów władze spisują się dobrze, organizując regularne konferencje prasowe i dzieląc informacje na stronach ministerstwa zdrowia i wydziału obrony cywilnej policji, covid.is. Jakkolwiek, osoby mówiące innym pierwszym językiem, niż islandzki często muszą czekać dniami na tłumaczenia najnowszych informacji na tej stronie. Na chwilę obecną, z rana 5 sierpnia, polska wersja strony wciąż musi zostać zaktualizowana. Wytyczne po polsku wciąż mówią o okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia, zakaz zgromadzeń dotyczy grup 500, lub więcej osób, reguła zachowania 2 metrów odległości jest opcjonalna i nie ma podanych żadnych informacji dotyczących używania masek ochronnych.Ludzie zza granicy, mieszkający na Islandii liczą ponad 50.000. Są oni aktywnymi członkami w islandzkim społeczeństwie i tym samym są nieodłącznym ogniwem w zapobieganiu zakażeniom w społeczeństwie. Chciałabym też dodać, że blisko 15.000 turystów mówiących w innych językach pozostaje w kraju w każdej chwili tego lata. Podczas swoich podróży, wielu z nich nocuje w miejscach, gdzie usługi świadczone są przez pracowników zza granicy. Znaczenie dostępu do wielojęzycznych wytycznych dotyczących zapobiegania zakażeń powinno być oczywiste.W świetle tych faktów, Efling żąda, aby władze powzięły działania w celu zapewnienia, że informacje dotyczące Covid-19 będą publikowane na oficjalnych stronach internetowych i w innym mediach w innych językach bardziej wydajnie. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że lepsza dystrybucja informacji mogłaby zostać wzmocniona poprzez rozsyłanie ich do organizacji pozostających w kontakcie z osobami zza granicy, na przykład z organizacjami NGO, czy związkami zawodowymi.Wszyscy nie mogą pełnić roli w obronie cywilnej, jeśli te informacje do nas nie docierają.Sólveig Anna Jónsdóttir, prezes Eflingu