Efling przedstawia propozycje rozwiązania sporu pracowniczego ze szkołami prywatnymi

20. 08, 2020

Dzisiaj w Krajowym Biurze Mediacji spotkali się Komitet negocjacyjny Eflingu wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Szkół Prywatnych (SSSK). Podczas spotkania Efling przedstawił propozycje rozwiązania toczącego się sporu pracowniczego.Efling wcześniej, 15 maja przedstawił projekt pełnego porozumienia. Projekt ten zawierał odniesienie do aktualnych umów zbiorowych Eflingu z miastem Reykjavík oraz możliwość uwzględnienia dodatkowych płatności.Obecne warunki wynagrodzeń dla pracowników prywatnych przedszkoli i prywatnych szkół podstawowych zostaną określone w nowych umowach zbiorowych. W poprzednich latach uwzględniono umowy zbiorowe Eflingu z miastem Reykjavík. Żadna z propozycji Eflingu nie wykracza poza umowy z miastem Reykjavík.Poprzednie spotkanie negocjacyjne odbyło się 25 czerwca br. SSSK złożyło wtedy ustne wnioski i uwagi. Na dzisiejszym spotkaniu Efling przedstawił pisemne propozycje rozwiązania tych kwestii.Następne spotkanie odbędzie się 2 września, zgodnie z decyzją Krajowego Mediatora. Związek zawodowy Efling przekazał negocjacje Krajowemu Mediatorowi w dniu 19 maja 2020 r.Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca związku zawodowego Efling powiedziała: „Sprawa jest bardzo prosta: potrzebujemy zawrzeć umowę, w której warunki w szkołach prywatnych będą takie same, jak warunki dla miasta Reykjavík. Przeszliśmy długą drogę i wierzymy, że na następnym spotkaniu uda nam się osiągnąć porozumienie ”.