Prezydent ASÍ (Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej w Islandii) Drífa Snædal wydała następujące oświadczenie

25. 08, 2020

Kópur nie należy do Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej (ASÍ), nie jest członkiem żadnego porozumienia płacowego, VIRK, Bjarg, funduszy urlopowych, edukacyjnych czy chorobowych.  W ogłoszeniu skierowanym w szczególności do Polaków pracujących w Islandii podaje się do wiadomości publicznej założenie nowego związku zawodowego „Kópur”. W informacjach przedstawiających powyższy związek zawodowy sugeruje się, iż związek ma dostęp do wszystkich możliwych korzyści i usług dla swoich członków, jakie ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci, a nawet, iż powyższy związek zawodowy ma powiązania z Ogólnokrajową Organizacją Międzyzwiązkową.To nie jest prawda. Nie ma żadnych powiązań między ASÍ a Kópur, jak i zgodnie z naszą wiedzą Związek Zawodowy Kópur nie zawarł żadnego porozumienia płacowego. Kópur nie posiada funduszu edukacyjnego służącego dofinansowaniu na cele edukacyjne; nie posiada funduszu chorobowego dla członków z długotrwałą chorobą; nie jest członkiem Związku Wspólnot Mieszkaniowych „Bjarg” oferującego niższą kwotę czynszu wynajmu oraz gwarantującego bezpieczny wynajem; nie jest członkiem Rehabilitacji Zawodowej VIRK oraz nie jest właścicielem domków wypoczynkowych. Potencjalni członkowie Związku Zawodowego „Kópur” nie będą mogli korzystać z żadnych z wymienionych praw, jak i nie będą mieli dostępu do pomocy prawnej czy innej specjalistycznej pomocy, które zwykle należą się pracownikom z tytułu członkostwa w związkach zawodowych.ASÍ zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie niniejszych informacji, tak aby zapobiec nieświadomemu zrzeczeniu się przez pracowników swoich praw, które ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci.