Członkowie Eflingu nigdy się nie poddadzą!

25. 09, 2020

Zarząd Eflingu spotkał się dziś z krótkim wyprzedzeniem. Omówiono sytuację na rynku pracy. Członkowie zarządu są całkowicie jednomyślni w obronie już wynegocjowanych podwyżek płac, z których nigdy nie zrezygnujemy. Członkowie zarządu są zjednoczeni przeciwko prawnym sztuczkom SA, aby odrzucić obecny układ zbiorowy na fałszywych przesłankach. Atak SA na zarobki nisko opłacanych pracowników został odrzucony. Członkowie Eflingu nigdy się nie poddadzą!