Absolutny sukces w sporze płacowym dotyczącym wynagrodzeń pracowników szkół prywatnych

28. 10, 2020

Komitet negocjacyjny Związku zawodowego Efling podpisał dzisiaj porozumienie z SSSK dotyczące wynagrodzeń członków Eflingu zatrudnionych w prywatnych przedszkolach i szkołach podstawowych na obszarze obejmowanym przez Efling.Porozumienie przewiduje, że wynagrodzenia członków związku muszą być zgodne z porozumieniem zawartym między Eflingiem a miastem Reykjavík, czego Efling domagał się od samego początku. Żadne z cięć budżetowych zgłoszonych przez SSSK podczas negocjacji nie zostały zawarte w umowie.Sfinalizowanie umowy jest odpowiedzią na żądanie Eflingu, aby prawnie wiążące obie strony porozumienie dotyczące wynagrodzeń członków związku było negocjowane w miejsce jednostronnej deklaracji złożonej przez SSSK.Wszystkie żądania Eflingu przedstawione podczas negocjacji zostały spełnione. Spór płacowym z SSSK trwał od czasu wynegocjowania umów zbiorowych z miastem Reykjavík 10 marca 2020 r. W maju Efling przekazał negocjacje do mediacji przez mediatora rządowego. Blisko 300 członków Eflingu jest zatrudnionych w instytucjach należących do SSSK.„Cieszę się, że SSSK w końcu zaakceptowało uzasadnione przez nas żądania, aby pracownicy szkół prywatnych otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z prawnie wiążącym obie strony układem zbiorowym, tak jak wszyscy inni na islandzkim rynku pracy. Z wielką satysfakcją oraz dumą przyglądam się absolutnemu zwycięstwu, które udało nam się wspólnie odnieść dzięki połączonym siłom oraz wysiłkowi wszystkich pracowników, ”- powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca związku zawodowego Efling.Umowa zostanie teraz przedstawiona członkom związku i poddana pod głosowanie.