Efling z zadowoleniem przyjmuje podpisanie umowy zbiorowej z SORPA

2. 10, 2020

1 października 2020 r., Komitet negocjacyjny Eflingu podpisał nowe umowy zbiorowe z SORPA, z partnerstwem regionalnym zarządzanym przez trzy gminy regionu stołecznego. Nowe umowy zbiorowe bazują na umowach podpisanych wcześniej z Reykjavíkurborg i obowiązują od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023 r.Porozumienie przewiduje wzrost pensji członków Eflingu zatrudnionych przez SORPA o 100.000 –113.000 koron w okresie obowiązywania umów, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Podwyżki powyżej 90 000 kr, skonfigurowane w poprzednich umowach, zostały osiągnięte poprzez zmianę tabeli płac, która podnosi wynagrodzenie dla wszystkich członków Efling zatrudnionych w Reykjavíkurborg. Ponadto zawiera dodatkową płatność dla najmniej zarabiających.Umowa zawiera między innymi zapisy dotyczące skrócenia tygodnia pracy zarówno dla pracowników dziennych, jak i zmianowych, z zastrzeżeniem dalszej współpracy w porozumieniu z pracownikami, podobnie jak w innych umowach płacowych podpisanych wcześniej z rządem i gminami.Korekta wynagrodzeń z tytułu podwyżek płac, które miały nastąpić 1 kwietnia 2019 r. zostanie wypłacona 1 kwietnia 2020 r., pomniejszona o kwotę wypłaconą wcześniej podczas trwania negocjacji.Umowa zbiorowa zostanie teraz przedstawiona członkom związku i poddana pod głosowanie. Wyniki glosowania zostaną przedstawione do 23 października br. Umowa od razu wejdzie w życie, chyba że wcześniej zostanie odrzucona w głosowaniu. Porozumienie dotyczy około 70 pracowników. Efling obecnie przygotowuje prezentację podpisanej umowy dla swoich członków.Umowa ta jest jedną z wielu podpisanych przez Efling z firmami, które nie są zarządzane bezpośrednio przez rząd lub gminy, ale które są finansowane ze środków publicznych. Tego typu umowy zazwyczaj opierają się na tych podpisanych z rządem, miastem Reykjavík i gminami, i są zwykle podpisywane w kolejności.Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca związku zawodowego Efling, podczas podpisywania umowy powiedziała: „Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy. Dzięki ciężkiej pracy i wspólnej chęci do negocjacji w końcu osiągnęliśmy korzystne porozumienie, nawet jeśli zajęło to trochę czasu.”