Firma udzielająca mikropożyczek atakuje Federacje Konsumentów – związki stają w obronie

30. 10, 2020

Pod ostrzałem Federacji Konsumentów, związków VR, Eflingu i Konfederacji ASÍ znalazły się obecnie nielegalne operacje związane z chwilówkami. W ostatnich miesiącach udało się wiele zdziałać w tej sprawie. eCommerce 2020 ApS zaprzestał udzielania pożyczek na terenie Islandii. Creditinfo zakończył współpracę z Almenn innhemta, firmą windykującą niewielkie długi kredytowe i zaprzestało wpisywania ich do rejestru niewypłacalności Creditinfo.Niemniej jednak eCommerce 2020 nadal jest w trakcie windykacji rzekomych długów bezpośrednio z rachunków bankowych kredytobiorców i ich kart kredytowych. Firma nie ma do tego żadnych podstaw, a pożyczkobiorcy próbujący zgłosić te nadużycia, są przekierowywani do różnych instytucji. Wydaje się, że nikt nie ma żadnej kontroli ani możliwości zatrzymania tego procesu. Dochodzenie w tej sprawie ujawniło, że firmy takie jak Quickpay i Clearhaus umożliwiają eCommerce 2020 dostęp do rachunków bankowych klientów.Stowarzyszenie Konsumentów poinformowało oficjalnie Quickpay o tym, że prowadzą interesy z eCommerce 2020 – firmą, która zajmuje się udzielaniem nielegalnych pożyczek w obliczu islandzkiego prawa windykując kwoty bez wyraźnego upoważnienia lub umów z pożyczkobiorcami. W większości przypadków obciążane kwoty są nieuzasadnione.eCommerce 2020 pozwał Stowarzyszenie Konsumentów i jego przewodniczącego, Breki Karlssona, żądając uznania wiadomość e-mail za nieważną oraz rekompensaty za wyrządzone szkody. Co więcej, eCommerce 2020 upublicznia komentarze, które zostały wysłane w prywatnej wiadomości e-mail, co jest sprzeczne z prowadzonym postępowaniem. Kancelaria MAGNA reprezentuje Breki Karlssona i Stowarzyszenia Konsumentów w tej sprawie.Warto tutaj zaznaczyć, że islandzcy prawnicy reprezentujący firmę eCommerce 2020 zostali poinstruowani przez firmę o nie przyjmowaniu od konsumentów z Islandii dokumentów wszczynających postępowanie sądowe. Jest to kolejny sposób na rzucanie konsumentom kłód pod nogi.  eCommerce celowo przyjął taktykę, która w swoim założeniu ma uniemożliwić pożyczkobiorcom złożenie odwołania.  Teraz pożyczkobiorcy zmuszeni są przetłumaczyć odwołanie na język duński i złożyć dokumenty w Danii, w siedzibie firmy, w której nieprowadzone są żadne operacje.Ragnar Þór Ingólfsson, przewodniczący związku VR: „ Nasza walka z chwilówkami przynosi efekty, co da się zauważyć. Jesteśmy na dobrej drodze. Istnieją poważne powody, aby zintensyfikować walkę z tymi organizacjami przestępczymi i ich działaniami. VR będzie wspierać Stowarzyszenie Konsumentów w postępowaniach nie tylko słowem ale i czynami. Atak na jednego z nas jest atakiem na nas wszystkich ”.Drífa Snædal, przewodnicząca ASÍ: „Walka z chwilówkami to walka o nasze dobro wspólne, wiele rodzin nie radzi sobie z takimi biznesami. ASÍ współpracowało ze Stowarzyszeniem Konsumentów w sprawie przeciwko tym firmom. Stawką są ogromne pieniądze, dlatego te firmy nie cofna się przed niczym. Walka nadal trwa”.Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu: „Te firmy wyrządzają ogromne szkody islandzkiemu społeczeństwu. Wykorzystują zarówno ubóstwo, jak i uzależnienia, aby osiągnąć zysk. Takie postępowanie jest niedopuszczalne. Zarząd Eflingu wraz ze Stowarzyszeniem Konsumentów brał udział w walce z tymi firmami i nadal będzie ją kontynuował ”.Breki Karlsson, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów: „Sprawa firmy jest absurdalna i sprzeczna z jej przyczyną. Wspaniale jest uzyskać silne poparcie związków zawodowych i społeczności przeciwko tym niepożądanym gościom ”.Sprawa oczekuje na zatwierdzenie przez parlament, ale Stowarzyszenie Konsumentów zwróciło się do powoda o ubezpieczenie kosztów postępowania sądowego.