Prawa i obowiązki na rynku pracy – tylko przez internet

13. 10, 2020

Z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań wydarzenie „Prawa i obowiązki na rynku pracy”, które ma się odbyć dziś wieczorem o godz. 19.00, omawiane będzie tylko online.Kliknij ten link, aby wziąć udział w kursie: https://www.facebook.com/efling.isKurs dostarcza członkom Eflingu obszernych informacji na temat praw na rynku pracy oraz praw związkowych. Specjaliści od umów zbiorowych Eflingu omówią główne zagadnienia, takie jak prawa do zasiłku chorobowego i okresu wypowiedzenia; przedstawią prawa członków związku do wypłat z funduszy związku.