Przełomowe posiedzenie Rady Poufnej Eflingu przy pomocy aplikacji Zoom

16. 10, 2020

Na posiedzeniu Rady Poufnej oraz członków Eflingu, które odbyło się wczoraj, w czwartek 15 października 2020 r., za pomocą aplikacji Zoom, odnotowano wysoką frekwencję. Można powiedzieć, że było to przełomowe spotkanie, ponieważ po raz pierwszy w historii związku zawodowego Efling posiedzenie Rady odbyło się drogą elektroniczną. Wynika to z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań. Wcześniejsze spotkania związkowe, które miały odbyć się w tradycyjnym formacie przełożono lub odwołano.Spotkanie przerosło oczekiwania organizatorów, a sami uczestnicy byli zadowoleni z jego formatu. Udało się zmobilizować członków do dyskusji w grupach, gdzie omówiono kwestie spotkania oraz dotrzymać regulaminu prowadzenia spotkań, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości posiedzenia Rady odbywały się w tym formacie.Po oficjalnym spotkaniu miało miejsce krótkie przygotowanie delegatów związku zawodowego Efling do udziału w 44 Kongresie ASÍ, który odbędzie się 21 października br.