Umowy zbiorowe Eflingu z Sorpa zatwierdzone

22. 10, 2020

Umowy zbiorowe Eflingu z Sorpa zostały oficjalnie zatwierdzone przez członków związku. Głosowanie elektroniczne w sprawie nowych umów zakończyło się wczoraj po południu. Z pośród 79 członków związku uprawnionych do głosowania, 56 wzięło udział w głosowaniu,  70,89%.

  • 53 głosowało na tak: 94,64%
  • 3 głosowało na nie: 36%
  • Nikt nie wstrzymał się od głosu: 0,00%

Umowy zostały zaprezentowane online na stronie Eflingu. Jest to zbieżne z umowami zbiorowymi podpisanymi z rządem 10 marca 2020.