Pracodawcy nie powinni delegować połowy członków zarządów funduszy emerytalnych

11. 12, 2020

Podczas swojego spotkania w dniu 12 listopada 2020 Rada Poufna Eflingu dyskutowała na temat władzy członków w islandzkim systemie emerytalnym.   Wynik jest następujący: 

  • Członkowie Eflingu chcą większego i bezpośredniego wpływu na zarządzanie i decyzje w funduszach emerytalnych ze względu na to, że one ich własnością 
  • Członkowie Eflingu chcą, aby fundusze emerytalne sprawowały bardziej aktywną politykę własnościową w firmach, w które inwestują, w celu zwiększenia odpowiedzialności społecznej 
  • Członkowie Eflingu żądają zniesienia porozumienia stanowiącego o tym, że pracodawcy powołują połowę składu zarządu funduszy emerytalnych, dzięki czemu mają możliwość wetowania decyzji zarządu 

 Postanowienie Rady Poufnej Eflingu dotyczące władzy członków w islandzkim systemie emerytalnym Zatwierdzone w dniu 10 grudnia 2020 Rada Poufna związku zawodowego Efling, sprawująca najwyższą władzę w sprawach związkowych, postanawia, co następuje. Prawa emerytalne związane z islandzkimi funduszami emerytalnymi efektem kolektywnej walki robotników oraz bezpośrednim wynikiem ich pracy. Fundusze emerytalne i prawa emerytalne nie własnością nikogo innego, niż pracowników. W związku z powyższym, związek zawodowy Efling wysuwa żądanie, aby fundusze emerytalne pracowały zgodnie z życzeniami i interesami swoich członków. Aby to było możliwe, układ zgodnie z którym pracodawcy delegują połowę składu zarządów funduszy emerytalnych, powinien zostać zniesiony. Sytuacja, w której grupy interesu pracodawców mają prawo weta w funduszach emerytalnych, jest niedemokratyczna. Ten stan rzeczy sprawia, że obecna struktura udziału członków w zarządzaniu funduszami jest pustosłowiem, a także niweluje możliwość demokracji w funduszach emerytalnych. Związek zawodowy Efling żąda, aby bezzwłocznie wprowadzono odpowiednie zmiany w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Związek Zawodowy Efling odrzuca propagandę, która określa wolne wyrażanie opinii wybranych przewodniczących związków zawodowych na temat funduszy emerytalnychzarządzaniem z cienia. Jednym typem działania przeciwko tym próbom uciszania opinii, jest zwiększony udział pracowników w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Związek zawodowy Efling żąda, aby fundusze emerytalne przyjęły więcej odpowiedzialności społecznej niż obecnie. Nie można zaakceptować tego, aby fundusze emerytalne inwestowały w przedsiębiorstwa działające na szkodę środowiska, aby zdeptały interesy publiczne i bezpośrednie interesy swoich członków. Zamiast tego, fundusze zobowiązane są do zapewnienia, aby ich polityka inwestycyjna wspierała lepsze i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Fundusze emerytalne muszą ustalić szczegółową politykę odpowiedzialności społecznej, która nie będzie płytką retoryką, ale rzeczywistym żądaniem względem przedsiębiorstw, w które fundusze inwestują. Fundusze muszą zapewnić poszanowanie decyzji wypływających z umów zbiorowych i prawa pracy, kryteriów dotyczących nierówności płacowych w przedsiębiorstwach, a także pełne uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i podobnych aspektów. Efling zachęca do częstszej i rozszerzonej dyskusji dotyczącej władzy członków funduszy emerytalnych, a także odpowiedzialności społecznej funduszy.