Czysty zysk dla zamożnych, przekleństwo dla nieuprzywilejowanych-Uchwała Rady Poufnej Eflingu w sprawie recesji spowodowanej koronawirusem

18. 12, 2020

Rada Poufna związku, na posiedzeniu, które odbyło się 10 grudnia omówiła kryzys związany z koronawirusem i wpływ polityki gospodarczej sektora publicznego na sytuację finansową i bezpieczeństwo zdrowotne Islandczyków. Na spotkanie zaproszone zostały w roli gości i dyskutantów, osoby które straciły pracę. W oparciu o przeprowadzona dyskusje, Rada Poufna sporządziła projekt uchwały.Czysty zysk dla zamożnych, przekleństwo dla nieuprzywilejowanych

  • Uchwała Rady Poufnej Eflingu w sprawie skutków działań publicznych w odpowiedzi na recesję spowodowaną koronawirusem

Zatwierdzono 17 grudnia 2020 rRada Poufna związku zawodowego Efling – jako główny organ związku, podjęła następującą uchwałę:Reakcja władz na recesję spowodowaną koronawirusem nie spełniła standardów ochrony osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji społecznej. Co więcej, pociągnęła za sobą istotne implikacje społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim spowodowała wzrost nierówności społecznych wśród mieszkańców tego kraju.Ogromna część budżetu państwa została przeznaczona na firmy osób zamożnych, które nie ucierpiały w wyniku recesji. Na osoby, których dochody klasyfikują się powyżej średniej krajowej, które posiadają nie tylko pewne zatrudnienie, ale i liczne nieruchomości.W tym samy czasie pominięto zwykłych pracowników i osoby o niskich dochodach, które cierpią z powodu utraty pracy, środków do życia i stabilności. Osoby, które w dużej mierze przyczyniły się do rozkwitu turystyki na Islandii są teraz zagrożone przez błędne koło ubóstwa i izolacji, co niekorzystnie wpływ na całe społeczeństwo. W tej grupie znalazło się ponad cztery tysiące członków Eflingu.Rada Poufna związku domaga się rozpoczęcia kampanii na rzecz ochrony wynagrodzeń, zdrowia, godności ludzkiej i poczucia bezpieczeństwa osób bezrobotnych oraz przekierowania środków obecnie przeznaczonych dla osób zamożnych.Rada Poufna Eflingu żąda hojnego rozdysponowania funduszy publicznych na tworzenie bezpiecznych i trwałych miejsc pracy.Rada Poufna Eflingu żąda podwyższenia podstawowych zasiłków dla osób bezrobotnych, ulepszenia usług Urzędu Pracy (VMST) i rozwinięcia zasobów, które przyczynią się do partycypacji społecznej i przywrócenia więzi społecznych wśród osób bezrobotnych. Między innymi możliwości edukacji.Rada Poufna żąda, aby usługi zdrowia psychicznego były łatwiej dostępne, nie tylko dla osób bezrobotnych ale i tych, którym w obecnej sytuacji grozi marginalizacja.