Dodatkowe wsparcie dla emerytów

2. 12, 2020

Założeniem dodatkowego zasiłku społecznego jest wsparcie osób starszych zamieszkalych na Islandii, które posiadają ograniczone uprawnienia emerytalne lub nie posiadają ich w ogóle.Kto może się ubiegać?Osoby, które ukończyły 67 lat, mają stałe miejsce zamieszkania i zameldowania na Islandii oraz przebywają tu na stałe. Cudzoziemcy mogą być uprawnieni do dodatkowego wsparcia, jeśli spełniają określone warunki.Na czym polega pomoc? Dodatkowy zasiłek może wynosić maksymalnie 90% pełnej emerytury z ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca może otrzymać również do 90% pełnego dodatku mieszkaniowego.Pozostałe dochody świadczeniobiorcy wpływają na obniżenie comiesięcznego dodatkowego zasiłku, po przekroczeniu 25 000 kr. kwoty wolnej od potrąceń.Aby uzyskać dodatkowy zasiłek, wnioskodawca musi wystąpić formalnie o wszystkie świadczenia emerytalne w Islandii i za granicą, do których był uprawniony lub które mógł otrzymać oraz uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają prawo lub brak uprawnień do płatności tych świadczeń. Dotyczy to m.in. uprawnień związanych z wynagrodzeniem, wypłat z ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej ze strony państwa, a także świadczeń emerytalnych związanych z zatrudnieniem, wypłacanych przez islandzkie i zagraniczne instytucje.Jak wygląda proces aplikacyjny? Wnioski są składane elektronicznie za pośrednictwem Moich stron (Mínar síður) w witrynie Tryggingastofnun, www.tr.is. Aby zalogować się na Moje strony, kandydaci muszą posiadać elektroniczny identyfikator Rafræn skilríki lub klucz elektroniczny Íslykil z Rejestru Narodowego Islandii (Þjóðskrá).Wnioski można składać do trzech miesięcy wstecz. Do 31 stycznia 2021 r. można ubiegać się o dodatkowy zasiłek od dnia wejścia w życie ustawy, 1 lipca 2020 r.Termin rozpatrywania wniosku wynosi do czterech tygodni.Po złożeniu wniosku przez Moje strony kandydat zostanie zaproszony na spotkanie do Tryggingastofnun.Dokładniejsze informacje można znaleźc na stronie internetowej Tryggingastofnun