56 roszczeń o wynagrodzenie na ponad 46 milionów koron – Opublikowano Raport kwartalny

10. 02, 2021

Według ostatniego raportu kwartalnego działu Warunki płac i zatrudnienia, w czwartym kwartale ubiegłego roku w Eflingu zarejestrowano łącznie 186 nowych spraw, w tym 56 roszczeń płacowych na łączną kwotę ponad 46 milionów koron. Dwie firmy otrzymały ponad 5 wniosków roszczeniowych o wynagrodzenie na łączną kwotę w wysokości 17 milionów koron. Windykacja zwykle zajmuje dużo czasu, a skuteczność ściągania roszczeń jest niespójna, dlatego też związek wzywa rząd do wypełnienia obietnicy i skutecznego wdrożenia przepisów wprowadzenia grzywien w celu zwiększenia powodzenia windykacji. Ze wszystkich zaksięgowanych roszczeń płacowych 15 związanych było z bankructwem pracodawcy i opiewało na kwotę 17,3 mln koron.Według danych z listopada ubiegłego roku spośród prawie 25 000 płacących składki członków Eflingu około 54% to obcokrajowcy, natomiast odsetek obcokrajowców korzystających z usług działu Warunki płac i zatrudnienia wyniósł 64%. Wiele spraw dotyczyło wypłat za okres wypowiedzenia, co jest zrozumiałe, ponieważ według danych z października ubiegłego roku spośród 3,711 bezrobotnych członków Efling 75% to obcokrajowcy, a 25% Islandczycy.Bezrobocie wśród członków związku zawodowego Efling w tym okresie było nieco wyższe niż w innych segmentach rynku pracy. Według danych z Urzędu Pracy w listopadzie ub.r. bezrobocie wśród Islandczyków wzrosło do 10,6% podczas gdy bezrobocie wśród obcokrajowców wzrosło do 24%. Bezrobocie zatem w największym stopniu dotyka obcokrajowców, co więcej pracowników fizycznych i osoby o niskich dochodach.Jeśli chodzi o usługi świadczone na rzecz członków obcego pochodzenia zwracających się do związku, udogodnieniem jest posiadania pracowników różnych narodowości porozumiewających w kilku językach. Wśród języków, którymi biegle posługują się pracownicy biura Eflingu są mi.in : angielski, polski, litewski, łotewski, rosyjski, chiński mandaryński i hiszpański.