Efling odpowiada na oświadczenie władz lokalnych Kópavogur

2. 02, 2021

Władze gminy Kópavogur wydały oświadczenie w odpowiedzi na list otwarty wysłany wczoraj przez Efling, w którym związek wzywa Kópavogur do wywiązania się ze swoich zobowiązań dotyczących skrócenia tygodnia pracy.W odpowiedzi władz lokalnych Kópavogur czytamy, że planowanie i przygotowanie do skrócenia tygodnia pracy zostało przeprowadzone zgodnie z podanymi wskazówkami i w ścisłej współpracy z Islandzkim Stowarzyszenie Władz Lokalnych oraz Gmin (Samband íslenskra sveitarfélaga), a także z innymi gminami. W oświadczeniu znajduje się szczegółowe sprawozdania dotyczące powołania komisji ds. Czasu pracy, która składa się z administratorów i pracowników badających możliwości skrócenia czasu pracy we wszystkich miejscach pracy na terenie gminy. Dalej czytamy, że wnioski zostały poddane pod głosowanie i większość pracowników zdecydowała, jak postąpić.Związek zawodowy Efling pragnie zwrócić uwagę na fakt, że komisje ds. Czasu pracy były kierowane przez tego samego pracownika urzędu gminy Kópavogur. Pracownik ten naciskał na członków Eflingu, aby przyjęli propozycje komitetu. Członkom związku grożono obniżkami wynagrodzeń w przypadku niedostosowania się do propozycji tego pracownika. Jeden z pracowników biura Eflingu, reprezentujących ASÍ w grupie wdrożeniowej projektu, zauważył zmonopolizowanie pracy komisji ds. Czasu pracy przez pracownika urzędu gminy, co zostało zgłoszone. W tej sprawie dotychczas nie udzielono komentarz.Efling podtrzymuje zatem swój pogląd, że sposób, w jaki władze lokalne Kópavogur współpracowały przy skróceniu tygodnia pracy członków Eflingu jest całkowicie nie do przyjęcia. Ich postępowanie to nic innego jak wyraz braku szacunku dla członków Eflingu. Dla przykładu członkowie Eflingu, zatrudnieni w szkołach podstawowych, byli zmuszani do zaakceptowania faktu, że skrócenie tygodnia pracy polega jedynie na dalszym otrzymywaniu wynagrodzenia za dni, w których szkoła jest zamknięta z powodu ferii zimowych i dni świątecznych. Przypuszczalnie to właśnie mają na myśli władze lokalne Kópavogur, wydając następujące oświadczenie: „W niektórych miejscach pracy skrócenie tygodnia pracy zostało już wdrożone, częściowo lub w całkowicie”. Co, oznacza, że nie ma skrócenia tygodnia pracy dla tych pracowników.W dokumencie dołączonym do obowiązujących umów zbiorowych określono, że współpraca lub dialog z pracownikami musi odbywać się w okresie wdrażania projektu. Dalej: „W trakcie dialogu należy wysunąć propozycje dotyczące organizacji oraz czasu pracy, jak również organizacji przerw na posiłek. Specjalna propozycja dotyczy organizacji czasu pracy tych pracowników, których praca nie pozwala na elastyczne przerwy, i wymaga zwolnienia ich z obowiązków. ”Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród członków Eflingu zatrudnionych w gminie Kópavogur, do tego „dialogu” nigdy nie doszło, wysunięto jedynie propozycje, które personel był zmuszony zaakceptować. Ustalenia dotyczące pracowników opieki domowej przewidywały natomiast, że pracownicy nie otrzymywaliby już wynagrodzenia za przerwy na posiłek, a tym samym ich płace zostałyby faktycznie obniżone. Wspomniany załącznik wyraźnie stwierdza jednak, że pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia, w przypadku skrócenia tygodnia pracy.Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez władze lokalne Kópavogur, skrócenie tygodnia pracy jest projektem usprawniającym, który przyniesie pozytywne zmiany dla personelu, a członkowie Eflingu, stanowią cenną grupę pracowników gminy Kópavogur. Te słowa są całkowicie sprzeczne ze stanem faktycznym. Efling wzywa władze gminy Kópavogur do sprawiedliwego wprowadzenia skrócenia tygodnia pracy. Decyzja władz gminy nie może być tak absurdalna, że tydzień pracy pracowników urzędu gminy został całkowicie skrócony, podczas gdy tydzień pracy niezastąpionych pracowników domów opieki jest skracany jedynie częściowo lub wcale?