Efling zamierza wspierać swoich członków w odwołaniu od wyroku sądu przeciwko MIV i Eldum rétt

25. 02, 2021

Efling zamierza wspierać swoich czterech członków w odwołaniu od wyroku sądu rejonowego w Reykjaviku, który uniewinnił sprawców i oddalił sprawę. Wyrok w sprawie 4 członków Eflingu przeciwko agencji pośrednictwa pracy Menn í vinnu, jej kierowników, oraz firmie spożywczej Eldum rétt zapadł wczoraj.   Wyrok oddala roszczenia członków Eflingu przeciwko Eldum rétt i agencji pośrednictwa pracy twierdząc, że w momencie zapadania wyroku, firma była już w upadłości. Z tego powodu nie można założyć przeciwko niej spraw. To sprawia też, że pozwy z uwagi na odpowiedzialność łańcuchową nie mogą być zakładane przeciwko firmie Eldum rétt. Oddalenie spraw przeciwko Eldum rétt i MIV nie jest zatem oparte na ocenie merytorycznej sprawy, ale na interpretacji prawa dotyczącego upadłości oraz prawa dotyczącego agencji pośrednictwa pracy. Ta interpretacja, jeśli nie zostanie uchylona, osłabi prawo na temat odpowiedzialności łańcuchowej i zachęci do używania legislacji na temat upadłości w celu unikania roszczeń.   Wyrok akceptuje również prawo pracodawców do jednostronnego potrącania sum z wynagrodzeń pracowników, bez potrzeby przedstawienia dowodów na to, że wydatki te są zgodne z rzeczywistością. Z tego wynika, że pracodawca ma zezwolenie na umieszczenie swoich pracowników w nielegalnym zakwaterowaniu, za co ma on prawo potrącać czynsz, którego suma jest ustalona jednostronnie oraz bez umowy najmu. Dalsze potrącenia za różnorodne wydatki bez przedstawienia rachunków również zostały w tym wyroku dopuszczone.   W przedmowie do wyroku załączone są różnorodne zeznania oskarżonych, które nie zostały przedstawione przez obronę Eldum rétt i Menn í vinnu, a na które członkowie Eflingu nie mieli szansy odpowiedzieć. Jest tam napisane, że Efling nie zgłosił nieodpowiednich warunków mieszkalnych swoich członków na policję. To jest poważnym fałszem, gdyż Efling sponsorował skargę do prokuratury okręgowej w imieniu tych czterech i czternastu innych członków w dniu 14 kwietnia 2020 roku. Sprawa została też zgłoszona do ministerstwa spraw socjalnych oraz do zespołu na rzecz zwalczania handlu ludźmi w okręgu stołecznym. Sprawa jest wciąż w toku w prokuraturze okręgowej.   W wyroku ciężar dowodu został zrzucony na pracowników. Pyta się ich o listę imion w celu udowodnienia liczby osób, które z nimi mieszkały we wspomnianych kwaterach. Nie jest jasne, w jaki sposób I jakim prawem mieliby oni mieć dostęp do podobnej listy i zbierania takich informacji.  W świetle znacznych niedociągnięć w ewaluacji sądu rejonowego, Efling nie akceptuje wyroku. Związek zawodowy będzie wspierał swoim członków w procesie odwoławczym z wsparciem prawnym kancelarii Réttur, która prowadziła sprawę, jeśli istnieje z jej strony taka wola.   “Głównym celem postępowania prawnego było przetestowanie działania legislacji o odpowiedzialności łańcuchowej. Zgodnie z tą interpretacją sądu rejonowego, nowe ustawodawstwo na temat odpowiedzialności łańcuchowej nie dostarcza minimum wymaganej ochrony i nie możemy tego zaakceptować. Walka przeciwko łamaniu prawa trwa” powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.  Ragnar Aðalsteinsson, przedstawiciel prawny członków wyraził następującą opinię na temat wyroku sądu: “Stanowisko sądu w stosunku do prawa pracodawców do potrącania nieudowodnionych i nieuzgodnionych sum pieniężnych z wynagrodzeń pracowników zagranicznych jest pradawne. Przypomina nam czasy z początku poprzedniego stulecia, kiedy właściciele sklepów i rybołówstwa zmuszali pracowników do akceptowania płac w formie kredytu do wykorzystania w sklepie firmowym pracodawcy, aby pracownik był kompletnie uzależniony od pracodawcy, który miał pełną władzę nad wszystkimi sprawami pracowników. ”  Kierownictwo Menn í vinnu ma długą historię zakładania i zarządzania agencjami pośrednictwa pracy, oszukując pracowników z płac, bankrutując i powracając z nowym numerem kennitala.  Pozew skierowany był przeciwko Eldum rétt na podstawie odpowiedzialności łańcuchowej, ponieważ ci 4 pracownicy byli oddelegowani do pracy w tej firmie. Więcej pracowników  Menn í vinnu pracowało w innych przedsiębiorstwach, ale przedsiębiorstwa te doszły do porozumienia z Eflingiem w trakcie mediacji.