Konkurs na nazwę szkoły – 50.000 kr. nagrody dla zwycięzcy konkursu

9. 02, 2021

Efling otwiera szkołę dla swoich członków, start w semestrze letnim. Jest to reorganizacja obecnego systemu edukacyjnego związku uzupełniona o dodatkowy programu nauczania. Celem jest unowocześnienie edukacji dla członków związku, zwiększenie różnorodności kursów i stworzenie edukacji bardziej praktycznej i interesującej.Wraz ze szkołą utworzony zostanie swego rodzaju parasol ochronny nad aktualną ofertą edukacyjną Eflingu, tj. szkolenia na przedstawicieli związkowych, poranne warsztaty edukacyjne Dropinn, kursy zawodowe, emerytalne i inne kursy indywidualne. W ofercie znajdzie się również kurs ogólny dla wszystkich członków Eflingu, gdzie kursanci otrzymają odpowiednie wsparcie, narzędzia, instrukcje oraz informacje na temat pracy na rzecz walki związkowej i kwestii społecznych. Kurs podzielony będzie na cztery części.Część 1 rozpocznie się w kwietniu, omówione zostaną skuteczne sposoby wywierania wpływu na innych, formy wypowiedzi, wskazówki dotyczące korzystania z mediów społecznościowych i inne skuteczne sposobów wyrażania swoich poglądów i ideałów.

Jaką nazwę powinna nosić szkoła Eflingu?

– Konkurs na nazwę szkoły – 50.000 kr. nagrody dla zwycięzcy konkursu

Trwa konkurs na nazwę nowej szkoły. Aby wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie propozycji podając imię i nazwisko oraz kennitala na adres efling@efling.is lub telefonicznie pod numerem 510 7500 nie później niż do 1 marca br.Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 50 000 kr. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Fríðą Rós, kierownikiem zespołu ds. Edukacji w Eflingu frida@efling.is/510-7578Komisja orzekająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich zgłoszonych propozycji, jeśli żadna z nich nie zostanie uznana za odpowiednią, a nazwa szkoła zostanie wtedy wybrana komisyjnie.