Specjalna umowa zbiorowa pomiędzy Eflingiem i SFV podpisana

12. 02, 2021

Specjalna umowa zbiorowa pomiędzy Eflingiem a stowarzyszeniem SFV została podpisana. Umowa obejmuje pracowników w następujących instutucjach zdrowotnych: Ás sanatorium, Eir, Grund, Hamrar dom opieki, Hlíðabær, Hrafnista, Múlabær, Mörk, SÁÁ, Sjálfsbjargarheimilið, Skjól, Skógarbær, Sóltún, Sunnuhlíð (Vigdísarholt), Fríðuhús i Drafnarhús.Umowa została odnowiona zgodnie z protokołem 4 umowy zbiorowej z 18 czerwca 2020 roku, co oznacza, że w dniu 1 stycznia 2021 roku wprowadzona została nowa tabela płac, która znacząco różni się od poprzedniej tabeli. Różnice pomiędzy kategoriami płacowymi są szersze. Dodano też nowe kategorie płacowe.Podwyżka minimalna: 24,000krUmowa jest retroaktywna od dnia 1 stycznia 2021, zatem płace wzrosną od tego dnia zgodnie z nową tabelą płac. Wszystkie płace wzrosną o przynajniej 24.000 koron, a w celu zapewnienia, że to nastąpi, pracownicym którzy otrzymaliby niższą podwyżkę zostaną zaklasyfikowani do przewidywanej kategorii płacowej na tak długo, jak będą pracowali na tej samej pozycji w tej samej instytucji.Obie strony zgodziły się na usunięcie nocnych kategorii płacowych, ale osoby w tych kategoriach będą wciąż cieszyły się benefitami tej płac poprzez korzystanie ze stopni płacowych wynikających z tabeli płac.Kategorie płacowe za pracę nocną pozostają dla wszystkich pracowników na okres, kiedy kontunuują oni swoją pracę w ich dotychczasowych instytucjach SFV, ale zostaną uchylone, jeśli dany pracownik zostanie asystentem opieki zdrowotnej (félagsliði).Katogorie te nie zostaną uchylone w przypadkach podwyżek spowodowanych doświadczeniem, edukacją, lub nakładem obowiązkow.Przeczytaj pełną umowę tutaj.