Efling znacznie ulepsza usługi poprzez wprowadzenie Moich Stron

3. 03, 2021

Związek Zawodowy Efling otwiera nowy system obsługi klienta online, Moje Strony, który znacząco poprawi dostęp do usług związku. Poprzez Moje Strony członkowie będą mogli aplikować internetowo o najbardziej popularne dofinansowania z funduszy związku. Wiele pracy włożono w  stworzenie doświadczenia przyjaznego użytkownikom, czy to przy użyciu komputera, czy telefonu.  Cały system będzie dostępny też w języku islandzkim i angielskim od samego początku.Na Moich Stronach użytkownicy będą mogli sprawdzić swoje prawa do najbardziej powszechnych grantów, ale będą mogli też w przejrzysty sposób sprawdzić zestawienie swoich składek związkowych oraz odświeżyć niezbędne dane osobowe. Do logowania wymagany jest elektroniczny dowód osobisty.Dofinansowania, o które od początku można będzie aplikować poprzez Moje Strony to dofinansowanie na sprawność fizyczną, okulary i soczewki kontaktowe, na fizjoterapię i rehabilitację, na terapię psychologiczną i dofinansowanie na opiekę profilaktyczną(nowe dofinansowanie, które zastąpi kilka starszych dofinansowań).Jest to pierwszy etap planu implementacji, który będzie stopniowo rozszerzany w celu umożliwienia aplikacji o wszystkie dofinansowania związku, a także zarządzania komunikacją ze związkiem zawodowym. Rozwój Moich Stron będzie kontynuowany w ciągu nadchodzących miesięcy i lat.Ingibjörg Ólafsdóttir, manager operacyjny Eflingu, „Jestem bardzo dumna z tego dużego projektu, który poszedł kompletnie zgodnie z planem“, mówi Ingibjörg. „To bardzo ułatwi dostęp naszych członków do cennej obsługi.“ Rozwój projektu wymagał współpracy pomiędzy różnymi działami w związku, uczestniczyło w nim wielu pracowników i managerów Eflingu.Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu jest bardzo zadowolona z tego ważnego kamienia milowego. „Sprawienie, aby elektroniczny dostęp do systemu dofinansowań był wygodny dla członków związku było jedną z obietnic złożonych przeze mnie i listę B po wygranej w wyborach do zarządu Eflingu w roku 2018. Ja i zarząd Eflingu uważnie monitorowaliśmy pracę przy Moich Stronach i wspieraliśmy ją na każdym kroku. Rezultat już wygląda świetnie i obiecuje dobre wyniki w przyszłości ”, mówi przewodnicząca.Moje strony