Wybory do zarządu

16. 03, 2021

Komisja wyborcza związku zawodowego Efling ogłasza termin zgłaszania list kandydatów w wyborach części składu zarządu związku zawodowego Efling, na okres wyborczy 2021-2023.Tym razem głosowanie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i 5 członków zarządu wybieranych na okres dwuletniej kadencji.Zgodnie z art. 10 prawa związkowego, lista dotyczy 7 członków zarządu wybieranych na okres dwuletniej kadencji.Lista kandydatów proponowanych przez komisję nominacyjną i radę nadzorczą Eflingu dostępna jest tutaj.Pozostałe listy kandydatów należy złożyć w biurze Eflingu najpóźniej do godz. 12.00 w południe, we wtorek 23 marca.Lista poparcia powinna zawierać podpisy co najmniej 120 członków związku.Szczegółowych informacji na ten temat udziela mailowo Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca związku zawodowego Eflingu, e-mail solviganna@efling.is.Komisja wyborcza związku zawodowego Efling