Þorsteinn M. Kristjánsson otrzymał statut członka honorowego Eflingu podczas walnego zgromadzenia związku

11. 05, 2021

Walne zgromadzenie związku zawodowego Efling odbyło się wczoraj wieczorem za pośrednictwem aplikacji Zoom. Odnotowano wysoką frekwencję, około 90 członków związku.W raporcie dotyczącym pracy zarządu Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, wspomniała o skutkach pandemii, w tym wyzwaniach z jakimi musieli zmierzyć się członkowie Eflingu: zwiększonym obciążeniem pracą i bezrobociem. Omówiła również wyniki ankiety przeprowadzonej przez Varða, która ujawniła znaczne pogorszenie się sytuacji pracowników w rejonie Reykjaviku. Solveig Anna wspomniała również o wzmożonej pracy rady delegatów związku, która przyniosła pozytywne rezultaty, między innymi w odniesieniu do analizy umów zbiorowych, uprawnień członków funduszu emerytalnego, negocjacji oraz strajków. Przewodnicząca związku zakończyła wystąpienie słowami: „Jesteśmy niezastąpieni, tym bardziej teraz, gdy gospodarka się odradza, wzrost gospodarczy w tym kraju ponownie będzie tworzony przez naszą siłę roboczą. Bez nas nie da się kręcić kołem gospodarki. Jest to prosty fakt. Ponieważ pod każdym względem jesteśmy niezastąpieni, wygramy walkę o lepsze życie. Jestem tego pewna.”Raport roczny został przedstawiony przez księgowego i zatwierdzony jednogłośnie.Nie zgłoszono listy kontrkandydatów, dlatego zarząd został wybrany automatycznie. Wiceprezesem zarządu została Agnieszka Ewa Ziółkowska. Pozostali członkowie zarządu związku zawodowego Efling to: Eva Ágústsdóttir, Daníel Örn Arnarsson, Felix Kofi Adjahoe, Kolbrún Valvesdóttir, Guðmundur Baldursson, Michael Bragi Whalley, Innocentia Fiati, Ólöf Helga Adolfi Adjahoe, Kolbrún Valvesdóttir, Guðmundur Baldursson, Michael Bragi Whalley, Innocentia Fiati, Ólöf Helga Adolfósdóttir, Jóna Sveinsdóttir, Stefán E. Sigurðsson, Úlfar Snæbjörn Magnússon, Zsófía Sidlovits oraz Saviour De-Graft Ametefio, który zastąpi Þorsteinna M. Kristjánssona. Po długich latach owocnej pracy w zarządzie Þorsteinn podjął decyzje o swoje rezygnacji.Zaraz po przywitaniu Saviour, podziękowano Þorsteinnowi za zaangażowanie oraz długoletnią pracę na rzecz związku. Þorsteinn zasiadał w zarządzie Eflingu przez wiele lat, pełniąc również różne funkcje w związku. Na walnym zgromadzeniu otrzymał tytuł honorowego członka Eflingu oraz złotą odznakę związku. Sólveig Anna powiedziała: „Chciałabym skorzystać z okazji, aby podziękować Ci za Twoją wyjątkową wiarygodność oraz zaangażowanie w prace na rzecz związku, za pełnienie funkcji nie tylko członka zarządu, ale i przedstawiciela związkowego w Twoim miejscu pracy. Odkąd zostałam przewodniczącą związku wiosną 2018 roku, prawie nigdy nie opuściłeś posiedzenia zarządu. Zawsze wspierałeś nas w obliczu wielu wyzwań, w tym zmianach w strukturze naszego związku. Żałuję, że ze względu na okoliczności zewnętrzne nie mogłeś nieść flagi Eflingu na pochodzie pierwszomajowym, tak jak to czyniłeś wcześniej, natomiast wiem, że z taką samą godnością będziesz nosił złotą odznakę związku. ”