Efling krytykuje kierownictwo funduszy emerytalnych w związku z oświadczeniem wydanym w sprawie afery z Init

3. 06, 2021

Rada Zarządu związku zawodowego Efling wystosowała postanowienie, w którym pragnie wyrazić swoje niezadowolenie krytykując oświadczenie kierownictwa funduszy emerytalnych w sprawie afery z Init ehf., wydane w mediach na łamach stacji RUV w programie kveikur. Kierownictwo funduszy odmówiło poddania się wiarygodnemu i niezależnemu śledztwu ukrywając tym samym przed członkami funduszy i związkami zawodowymi informacje dotyczące ich współpracy z Init. W zamian tego planują zakup fałszywej recenzji od firmy audytorskiej.27 kwietnia, po exposé w programie Kveikur, Sólveig Anna Jónsdóttir skierowała w imieniu zarządu Eflingu odwołanie do zarządu funduszu emerytalnego- Gildi, wzywając zarząd funduszu do niezależnego zbadania sprawy pomiędzy funduszami emerytalnymi a spółką Init (wiadomość na RÚV). Wkrótce potem, 11 maja, Sólveig Anna i Viðar Þorsteinsson, dyrektor zarządzający Eflingu, spotkali się z Árnim Guðmundssonem, dyrektorem zarządzającym funduszem emerytalnym Gildi ponawiając prośby Eflingu o udział w jawnej inspekcji, w celu wyjaśnienia członkom funduszu transakcji z Init. Zobacz odwołanie25 maja Árni Guðmundsson poinformował Efling, że RL – Centrum Danych Funduszy Emerytalnych (RL – Reiknistofa lífeyrissjóðanna) zawarło porozumienie z firmą audytorską Ernst & Young w celu przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. Decyzja ta natomiast w żaden sposób nie spełnia uzasadnionych oczekiwań Eflingu oraz tego, że dane dochodzenie zostanie przeprowadzone wiarygodnie i niezależnie. Ernst & Young to prywatna firma nastawiona jedynie na zyski, doskonale znana w środowisku z osiągania wyników jedynie na korzyść swoich klientów.W związku z powyższym obecne działania funduszy emerytalnych są całkowicie sprzeczne z oświadczeniem wydanym w sprawie afery z Init. Ólafur Sigurðsson, dyrektor zarządzający funduszem emerytalnym– Birta i członek zarządu RL, w wiadomościach emitowanych 30 kwietnia na antenie stacji RUV powiedział: „Dostarczymy wszystkim, którzy poproszą nas o dane, wszystko, co mamy, ponieważ nie mamy nic do ukrycia i będziemy zachęcać spółkę Init do tego samego.” Kilka dni później Viðar Þorsteinsson ponowił swoją pisemną prośbę do Ólafura o dostarczenie mu kontraktu między RL a Init. Ólafur odmówił, w e-mailu przesłanym 3 maja. W związku z tym, oświadczenie Ólafura wydane w mediach dotyczące przejrzystości jak również użyte przez niego słowa „nie mamy nic do ukrycia” należy uznać za puste frazesy.W czerwcu 2020 roku, prawie rok przed relacją w mediach, Viðar Þorsteinsson, dyrektor zarządzający Eflingu, zwrócił uwagę Árniego Guðmundssona – dyrektora zarządzającego Gildi na wątpliwe praktyki biznesowe spółki Init. Viðar przesłał wówczas Árniemu raport dotyczący istnienia fikcyjnej firmy należącej do pracowników Init oraz niewyjaśnionych transakcji finansowych, które wydawały się być przeznaczone wyłącznie do ukrycia wypłaty dywidend. Efling do dziś nie otrzymał od Gildi żadnych wyjaśnień na ten temat. Co więcej, program Kveikur emitowany na stacji RÚV w kwietniu 2021 r. rzucił nowe światło na sprawę ukazując nieprawidłowości w spółce Init oraz potwierdzając istnienie fikcyjnej firmy.Najwyraźniej fundusze emerytalne chcą zatuszować informacje dotyczące ich współpracy z Init unikając jawnego dochodzenia.Gildi to fundusz emerytalny członków Eflingu. Związek posiada swoich przedstawicieli w zarządzie rady przedstawicielskiej funduszu, którzy mają prawo głosu podczas corocznego walnego zgromadzenia. Efling wraz z innymi użytkownikami systemu Jóakim płaci spółce Init według taryfy, którą fundusze emerytalne, jako właściciele systemu, negocjują z Init.Postanowienie Eflingu w sprawie współpracy funduszy emerytalnych z InitZarząd związku zawodowego Efling wyraża zdumienie i rozczarowanie reakcją kierownictwa funduszy emerytalnych na rewelacje, które pojawiły się na antenie stacji RÚV w programie Kveikur emitowanym 29 kwietnia 2021 r.Nasuwa się pytanie, dlaczego kierownictwo funduszy emerytalnych zgodziło się na prowadzenie szeroko zakrojonych interesów z firmą Init ehf. pomimo posiadanej wiedzy na temat nieprawidłowości. Zamiast przychylić się do prośby Eflingu o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i udostepnienie danych kierownictwo próbuje tuszować sprawę. Oświadczenie wydane w mediach dotyczące przejrzystości cytując: „nie mamy nic do ukrycia” należy uznać za puste frazesy.Decyzja kierownictwa funduszy o zakupie fałszywej recenzji od firmy audytorskiej jest oczywistym tuszowaniem faktów pozbawionym wszelkiej wiarygodności. Ten sposób postępowania przypomina sytuację, w której Samherji wynajął norweską kancelarię prawniczą, aby „zbadała” jej praktyki biznesowe po tym, jak zostały one opisane w mediach w 2019 roku.Zarząd związku zawodowego Efling jest szczególnie rozczarowany faktem, że kierownictwo Gildi – funduszu emerytalnego członków Eflingu, uczestniczy w tym oszustwie. Jedynym skutkiem będzie pogorszenie oceny wiarygodności funduszu.Zarząd związku zawodowego – Efling zatwierdzone na posiedzeniu zarządu 27 maja 2021 r.