Moje strony dostępne od teraz również w języku polskim

30. 09, 2021

Z myślą o użytkownikach wprowadziliśmy do Moich stron dwa usprawnienia, które znacznie ułatwią dostęp do usług związku.

Dodany został język polski, dzięki czemu wszystkie informacje dostępne są teraz w trzech językach: polskim, islandzkim i angielskim. Celem wprowadzenia systemu Moich Stron jest nie tylko ułatwienie dostępu do usług związku, ale również udostępnienie członkom informacji na temat statusu złożonych przez nich wniosków o dofinansowania. Status widoczny jest w nowej zakładce „Moje informacje”

Za pośrednictwem Moich stron członkowie związku mogą aplikować o dofinansowania z funduszy związkowych, sprawdzić zestawienia swoich składek i uprawnienia do najbardziej powszechnych grantów, a także w prosty sposób zaktualizować swoje dane osobowe.