Prawa pracowników zmianowych na prywatnym rynku pracy w Święta Bożego Narodzenia

15. 12, 2021

W okresie świątecznym należy szczególnie zadbać o przestrzeganie praw pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują w systemie zmianowym w hotelach i restauracjach. Głównymi naruszeniami podczas Świąt jest to, że pracownicy nie otrzymują zmian zgodnie ze wskaźnikiem zatrudnienia i grafikiem zmianowym.

Pracownicy zmianowi, którzy pracują zgodnie z umowami płacowymi między Eflingiem a hotelami i restauracjami powinni pamiętać o następujących kwestiach podczas Świąt:

  • Zmiany muszą odzwierciedlać wskaźnik zatrudnienia w umowie o pracę.
  • Zmiany nie mogą zostać zmienione ani podjęte, jeśli zmniejsza to wskaźnik zatrudnienia i ma m.in. negatywny wpływ na płace.
  • Jeśli firma jest zamknięta w okresie świątecznym, pracownicy muszą zostać powiadomieni co najmniej z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Pożądane jest, aby decyzja ta była dostępna nie później niż 1 kwietnia. W przeciwnym wypadku pracownicy, którzy już skorzystali z urlopu, mogą być uprawnieni do wynagrodzenia w okresie zamknięcia.
  • Pracownicy zmianowi powinni otrzymać dodatek za pracę w Wielkie święta i inne wolne dni w okresie Bożego Narodzenia.

Wolne dni w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to:

Wigilia po godz. 12.00 – 90% dodatku
Boże Narodzenie – dodatek 90%
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – dodatek 45%
Nowy Rok po godz. 12.00 – 90% dodatku

Pracownikom zmianowym przysługuje 12 dni ferii zimowych za pracę w dni ustawowo wolne od pracy przypadające od poniedziałku do piątku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych i Płac za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kjaramal@efling.is, tel. 510-7500 lub w biurze Eflingu, ul. Guðrúnartún 1.