Umowa zbiorowa z NPA miðstöðin sfinalizowana

22. 12, 2021

Związek zawodowy Efling sfinalizował porozumienie płacowe z NPA miðstöðin skierowane do pracowników opieki osobistej. W styczniu umowa zostanie przedstawiona członkom związku zatrudnionym w NPA miðstöðin i poddana pod głosowanie.

Główne punkty nowej umowy zbiorowej to m.in. wzrost płac o 25 000 ISK od 1 stycznia 2022 r. w tym specjalny dodatek, dla osób sprawujących stanowiska menedżerskie. Od 1 maja 2022 r. tydzień pracy zostanie skrócony o 4 godziny lub do 36 godzin, a dodatek zmianowy w nocy wyniesie 65% w dni powszednie i 75% w weekendy. Doprecyzowano również organizację podróży i uaktualniono punkt mówiący o tym, że projekt grafiku zmian należy złożyć z 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W umowie uwzględniono wiele innych aspektów, przedstawionych w ciągu ostatniego roku przez asystentów pomocy osobistej NPA. W styczniu umowa zostanie przedstawiona członkom związku zatrudnionym w NPA miðstöðin.

Zawarto również specjalne porozumienie płacowe dla zmian 24-godzinnych, które dotyczy jedynie osób zatrudnionych w ośrodku NPA miðstöðin. Porozumienie dokładnie precyzuje zasady dotyczące zmian całodobowych zapewniając asystentom 8 kolejnych godzin odpoczynku oraz wyjaśnia, że ​​zakłócenia w odpoczynku mogą trwać maksymalnie 15 minut.

Umowy obowiązują od 1 stycznia 2022 roku do 1 listopada 2022 roku.