Zachęcamy do nadsyłania nominacji do Zarządu Eflingu

20. 12, 2021

Po raz pierwszy w historii związku zawodowego Efling komisja nominacyjna postanowiła ogłosić nominacje kandydatów na członków Zarządu związku startujących z listy A.

W ten sposób zapewniono demokratyczne prawo członków do uczestniczenia w pracach Eflingu, możliwości wywierania wpływu w stowarzyszeniu przez osoby zainteresowane, które do tej pory nie miały możliwości aktywnego udziału w pracach Eflingu.

Wszyscy pełnoprawni członkowie mogą nominować siebie lub innych pełnoprawnych członków zawiązku. W procesie nominacji brane są pod uwagę kwalifikacje, zawód, ale też kompozycja związku na przykład sektor, wiek, płeć, pochodzenie i inne czynniki.

Zainteresowane strony prosimy o przesyłanie nominacji na adres efling@efling.is lub do biura Eflingu. Termin nadsyłania nominacji upływa w poniedziałek 3 stycznia 2022 r.

Do nominacji należy załączyć następujące informacje:

Imię i nazwisko, numer kennitala, miejsce pracy, adres e-mail i numer telefonu, a także krótki tekst na temat powodu nominacji.