Lista przedstawicieli Eflingu na kongres SGS

25. 02, 2022

Lista przedstawicieli Eflingu nominowanych przez zarząd na Kongres SGS, który odbędzie się w dniach 23-25 marca jest już dostępna do wglądu w biurze związku.

Pozostałe listy należy złożyć w siedzibie związku najpóźniej do godz. 12.00 w południe, w piątek 4 marca 2022 r.