Wyniki analizy miejsca pracy

4. 02, 2022

W listopadzie 2021 r. zarząd Eflingu zwrócił się do biura psychologiczno-doradczego Líf og sál z prośbą o wykonanie analizy miejsca pracy. Celem było przeprowadzenie niezależnej ankiety wykonanej przez profesjonalistów mającej na celu poprawę warunków pracy w biurze związku.

Przeprowadzono ogólne badanie środowiska pracy w biurze, biorąc pod uwagę samopoczucie pracowników, morale, stres, obciążenie pracą i system zarządzania. Wywiady przeprowadzono z 48 pracownikami, którzy otrzymali pytania dotyczące psychospołecznych czynników ryzyka. Wywiady odbyły się w listopadzie, grudniu i na początku stycznia. Wyniki badania zostały przedstawione na spotkaniu pracowników, które odbyło się 3 lutego.

Raport na zlecenie Líf og sál został przeprowadzony przez czterech psychologów, którzy w swoich wnioskach ocenili pracowników biura jako wysoce zmotywowanych do pracy z poczuciem, że robią coś ważnego. Ich ambicja i troska o miejsce pracy zostały określone na najwyższym poziomie. Jednak niepokój, niepewność i trauma po wydarzeniach zeszłego roku pozostały. Metody zarządzania doprowadziły do ​​niepokoju i traumy u większości pracowników biura.

W opinii analityków Líf og sál bardzo ważnym jest, aby pracownicy biura potrafili budować bezpieczeństwo i zaufanie w stosunku do menedżerów i współpracowników.

Zdaniem dyrektor zrządzającej Eflingu Lindy Dröfn Gunnarsdóttir prace nad tym już się rozpoczęły, m.in. poprzez wprowadzenie procesów pracy, lepszy przepływ informacji i pracę zespołową i będą kontynuowane. Według niej przeprowadzanie analizy miejsca pracy było bardzo ważne dla biura. Biuro Eflingu posiada cenne zasoby ludzkie, dlatego ważne jest, aby korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi w celu poprawy warunków pracy. Analiza wykazała, że ​​pracownicy biura są zadowoleni z ostatnich zmian i ulepszeń, dlatego istotnym jest, aby pozytywnie patrzeć w przyszłość. Należy uczyć się na doświadczeniach nie tylko z ubiegłego roku, ale i z ostatnich kilku lat oraz opracować konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Przed nami wiele wyzwań i wytężonej pracy i ważne jest, aby odbywała się pod przewodnictwem profesjonalistów.