Czy otrzymałeś/łaś swój dodatek urlopowy?

1. 06, 2022

Pełny dodatek urlopowy w roku 2022 wynosi – 53.000 kr dla pracowników przedsiębiorstw prywatnych (SA), przedsiębiorstw państwowych, domów opieki, Reykjavíkurborg oraz gmin. Dodatek urlopowy należy wypłacić 1 czerwca. Dodatek urlopowy wypłacany jest zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Jest to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory. Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie, należy wypłacić dodatek urlopowy.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat dodatku urlopowego w zależności od miejsca pracy:

Rynek prywanty

Hotele i restauracje

Przedsiębiorstwa państwowe, domy opieki i Reykjavíkurborg

Gminy