Zachęcamy do nadsyłania nominacji do Komisji Negocjacyjnej

22. 09, 2022

Związek zawodowy Efling wzywa do nadsyłania nominacji do komisji negocjacyjnej w związku z nadchodzącymi rokowaniami zbiorowymi. Umowa zbiorowa w sektorze prywatnym z SA (Konfederacja Islandzkich Przedsiębiorców) wygasa 1 listopada, a w sektorze publicznym 31 marca przyszłego roku.

Członkowie wszystkich sektorów mogą zgłaszać swoje nominacje do komisji, która będzie prowadzić negocjacje zbiorowe z SA. Do komitetu zostanie powołanych 80 członków związku, w tym zarząd Eflingu. Rada Nadzorcza wybiera członków komisji negocjacyjnej po wcześniejszym otrzymaniu nominacji i propozycji jej powołania.

Zgodnie ze statutem związku zawodowego Eflingu (art. 18) rolą komisji negocjacyjnej jest reprezentowanie związku podczas negocjacji umów zbiorowych. Komisja negocjacyjna jest uprawniona, pomiędzy innymi, do przedstawiania żądań związku, planowania porządku obrad w celu odnowy umów zbiorowych, wysuwania propozycji umów zbiorowych, uczestnictwa w negocjacjach i ich zerwania, wezwania mediatora rządowego do uczestnictwa w negocjacjach, a także do podpisywania umów zbiorowych.

Bycie członkiem komitetu negocjacyjnego to trudna i odpowiedzialna rola. Wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach zarówno w godzinach pracy, jaki i po. Zalecamy, aby osoby zgłaszające się do komisji posiadały wiedzę lub doświadczenie w pracy związkowej, uczestniczyły wcześniej w kursach Eflingu, zasiadały w Radzie Nadzorczej, były reprezentantami związku lub posiadały wiedzę na temat wynagrodzeń i warunków zatrudnienia oraz pracy socjalnej w ruchu pracowniczym.

Termin nadsyłania nominacji upływa 20 października, w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ukończona zostanie lista członków komisji negocjacyjnej.