Trzykrotnie liczniejszy udział w ankiecie – najbardziej liczny wśród zagranicznych członków

20. 10, 2022

Rozpoczęliśmy sprawdzanie odpowiedzi na pytania dotyczące warunków i opinii zawarte w ankiecie Eflingu, która zakończyła się w zeszłym tygodniu. Na ankietę odpowiedziało 4562 członków, co jest wielokrotnie większym udziałem niż w podobnych ankietach prowadzonych przez związek.

Największą liczbą uczestników do tej pory było 1294 członków w 2016r. Należy przy tym zauważyć, że we wcześniejszych badaniach grupa ankietowanych była znacznie mniejsza, zaledwie 3000 osób, a badania w niektórych przypadkach obejmowały członków innych związków w południowo-zachodniej Islandii. Przeprowadzenie tym razem ankiety przygotowanej dla wszystkich członków Eflingu umożliwiło członkom znacznie liczniejszy udział.

Udział w ankiecie Eflingu od 2014:

Rok Liczba odpowiedzi 
2014 1122 
2015 997 
2016 1294 
2017 1193 
2018 1016 
2022 4562 

Decyzja o przetłumaczeniu ankiety na 10 najpopularniejszych języków członków związku miała bardzo pozytywny wpływ na udział. Grupa ankietowanych to 36 tysięcy kennitali, a całkowity wskaźnik odpowiedzi wyniósł 12,79%. Udział członków pochodzenia islandzkiego był nieco poniżej tego wskaźnika, czyli 12%, natomiast wśród członków zagranicznych był znacznie wyższy. Oto wskaźniki odpowiedzi dla wybranych grup imigrantów, które znalazły się powyżej średniej: 

Kraj Procent Liczba odpowiedzi 
Filipiny 25% 96 
Tajlandia 24% 51 
Wietnam 22% 56 
Litwa 16% 295 
Portugalia 15% 53 
Polska 15% 941 
Łotwa 14% 126 

„Dzięki zmienionej metodologii udało nam się wielokrotnie zwiększyć udział członków w tej ankiecie, co jest bardzo istotne w przygotowaniu naszych żądań do rokowań zbiorowych. Wszyscy członkowie mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie online w 10 różnych językach. To przyniosło zdecydowany sukces. Nie potrafię opisać, jak bardzo cieszę się z wysokiego wskaźnika odpowiedzi i tak licznego udziału członków obcego pochodzenia. Zdecydowanie udowodnili, że to właśnie ich głosy usłyszymy w nadchodzących negocjacjach – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu. 

Wyniki ankiety zostaną przedstawione, gdy tylko będą gotowe.