Komisja Negocjacyjna Eflingu składa SA ofertę podwyżki w wysokości 57-65,000 kr

22. 12, 2022

Komisja negocjacyjna Eflingu złożyła ofertę Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców SA w sprawie odnowienia umów zbiorowych. Oferta została jednogłośnie przyjęta na wczorajszym licznie zgromadzonym posiedzeniu komisji. Oferta podwyżki w załączniku poniżej.

Oferta obejmuje m.in. rezygnację z dodatkowej podwyżki w związku ze wzrostem PKB od kwietnia 2023 r., ale w jej miejsce zawiera inne podwyżki.

Podstawowe stawki w ofercie wahałyby się w granicach od 57 500 do 65 558 kr, w tym stały dodatek do kosztów utrzymania w wysokości 15 000 koron miesięcznie. Luki w tabeli płac zostały również skorygowane.

Głównym założeniem oferty jest wzrost najniższych płac zasadniczych na tyle, aby skorygować spadek siły nabywczej od kwietnia 2022 r. oraz utrzymać siłę nabywczą wynagrodzeń zasadniczych przez cały okres obowiązywania umowy. Oferta jest również postrzegana jako rzeczywista kontynuacja umowy zbiorowej z 2019 r., co oznacza, że ​​pensje podstawowe i najniższe płace wzrosną nie mniej niż płace wyższe. Umowa ma również na celu utrzymanie udziału siły roboczej we wzroście PKB i zyskach firm.

Jednym z kluczowych warunków oferty jest uwzględnienie wysokich kosztów utrzymania w rejonie stołecznym, skutkujących o 45% wyższymi kosztami wynajmu niż w pozostałej części kraju, a także przyjrzenie się grupom członkowskim Eflingu, gdzie średni wiek pracy w tej samej firmie oraz podział sektorowy członków Eflingu różni się od tego w pozostałych częściach kraju.

W tej ofercie komisja negocjacyjna Eflingu odchodzi nieco od swojej wcześniejszej oferty i postulatów, przybliżając się do stanowiska konfederacji pracodawców. Oferta została złożona w nadziei na szybkie osiągnięcie porozumienia, tak aby nowa umowa mogła zostać podpisana przed świętami Bożego Narodzenia.

Bardziej szczegółowa oferta zostanie przedstawiona na spotkaniu negocjacyjnym, któremu przewodniczyć będzie mediator krajowy, spotkanie zapowiedziano na 22 grudnia o godz. 9.00. Oferta obowiązuje do końca tego dnia.

PDF z ofertą

PDF z propozycją tabeli płac

Komisja Negocjacyjna Eflingu