Efling podważa legalność propozycji mediacji i potępia działania mediatora państwowego

26. 01, 2023

Związek zawodowy Efling sprzeciwia się propozycji mediacji, przedstawionej dziś rano przez mediatora państwowego. Propozycja została złożona z nadzwyczajnym pośpiechem i bez jakiejkolwiek konsultacji z Eflingiem. W ocenie Eflingu mediator państwowy dopuścił się złamania przepisów prawa o związkach zawodowych i sporach na rynku pracy dotyczących konsultacji ze stronami sporu, które mają obowiązek odbyć się przed złożeniem propozycji mediacji.

Ponadto propozycja mediacji przedstawiona przez mediatora państwowego jest sprzeczna z wszelkimi tradycjami komunikacji między stronami sporu na rynku pracy, gdzie zwyczajem jest wyjście z propozycją mediacji dla obu stron. Natomiast przedstawiona, tak zwana propozycja mediacji narzuca ewidentnie stanowisko wyłącznie jednej ze stron. Co więcej, jest identyczna z ostatnią ofertą SA (Konfederacji Islandzkich Pracodawców). Punkt widzenia oraz propozycje Eflingu nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę. Efling potępia ten sposób pracy.

Na konferencji prasowej zwołanej dziś rano, mediator państwowy, nie wspomniał o istotnym fakcie, że do odrzucenia przedstawionej przez niego propozycji mediacji, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i sporach na rynku pracy, nie wystarczy większość głosów. Głosy przeciw propozycji muszą stanowić jedną czwartą ogólnej liczby w rejestrze wyborców. Ta procedura referendum jest niedemokratyczna i bardzo zawikłana, co po raz kolejny obnaża intencje mediatora oraz brak rozmów z Eflingiem.