Efling uważa propozycję mediatora za absurdalną i żąda od biura przedstawienia dokumentów

27. 01, 2023

W dniu, 26 stycznia, Sólveig Anna Jónsdóttir napisała w imieniu Eflingu odpowiedź do mediatora państwowego w sprawie tzw. propozycji mediacji oraz jego misji w zakresie realizacji głosowania.

W odpowiedzi czytamy między innymi: „Związek Zawodowy Efling stwierdza, że ​​mediator państwowy nie spełnił wymogów ustawy nr. 80/1938, o związkach zawodowych i sporach pracowniczych, a zatem przedstawiona propozycja mediacji jest nielegalna na mocy prawa. To samo dotyczy ogłoszonych ustaleń dotyczących głosowania. Dlatego związek zawodowy Efling uważa za konieczne, przekazanie sprawy sądowi w celu rozstrzygnięcia legalność działań mediatora państwowego.”

Stwierdzono również: „Na koniec związek zawodowy Efling domaga się otrzymania wszystkich dostępnych informacji na temat wszelkich konsultacji prowadzonych przez mediatora państwowego i pracowników urzędu ze stronami sporu i innymi osobami, które dotyczą konsultacji w związku z przygotowaniem i podjęciem decyzji- sporządzenia propozycji wniosku.” Wymagane jest m.in. dostarczenie wszystkich dostępnych zapisów komunikacji z tą osobą na spotkaniach, telefonicznie, sms-em, e-mailem, listownie lub w inny sposób, por. Artykuł 27 Ustawa o Informacji nr. 140/2012.”

Pismo z dnia 26 stycznia do wglądu

Po otrzymaniu odpowiedzi od mediatora państwowego dziś rano, 27 stycznia, Sólveig Anna wystosowała pismo, podkreślając wielokrotnie niezmienne stanowisko Związku, uznając misję urzędu za absurdalną. Na końcu wystosowanego pisma czytamy:

„W tekście końcowym pisma przesłanego wczoraj po południu, należy zauważyć, że prawo członków związku Eflingu polega przede wszystkim na tym, że Komisja Negocjacyjna z mandatem demokratycznym negocjuje umowy i warunki członków. Nielegalne działania mediatora państwowego mają na celu pozbawienie związku Zawodowego Efling i jego członków tego podstawowego prawa.”

Pismo z dnia 27 stycznia do wglądu

Zarząd Związku zawodowego Eflingu wyraził wczoraj brak zaufania do mediatora państwowego. Związek podważył legalność tzw. propozycji mediacji wystosowując pismo dziś przed południem i potępił działania mediatora państwowego.

Konfederacja ASÍ wydała wczoraj oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdzono, że zaufanie do urzędu mediatora państwowego zostało nadszarpnięte i tym samym kwestionuje, czy mediator wystosowując propozycję mediacji działał w ramach przyznanych mu uprawnień.