Głosowanie w sprawie wstrzymania pracy – Samskip, Olíudreifing i Skeljungur

31. 01, 2023

Komisja Wyborcza Związku zawodowego Efling – niniejszym ogłasza przeprowadzenie elektronicznego referendum w sprawie ogłoszenia wstrzymania pracy w zakładach spółek Samskip, Olíudreifing i Skeljungur.

W głosowaniu biorą udział członkowie Związku, których dotyczy wezwanie do strajku.

Rozpoczęcie strajku bezterminowego planowane jest na godz. 12:00, 15 lutego 2023 r. Wstrzymanie pracy obejmuje wszystkie zawody objęte umowami zbiorowymi Eflingu z SA dotyczące pracy kierowców samochodów ciężarowych w firmach Samskip hf./ Samskip innenlands ehf. oraz kierowców cystern i dystrybucji paliw w firmach Olíudreifing ehf. i Skeljungur ehf. Co zostało wyjaśnione szczegółowo we wniosku Komisji Negocjacyjnej w sprawie wezwania do strajku.

Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w piątek 3 lutego 2023 r.

Głosowanie zakończy się we wtorek 7 lutego 2023 r. o godzinie 18:00.

Wezwanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Negocjacyjnej Eflingu w dniu 30 stycznia 2023 r. Pełna treść wniosku: dostępna tutaj.

Do wezwania do strajku dołączony został specjalny protokół w sprawie prac komitetów wyłączeniowych: „Komisja Negocjacyjna Eflingu powołuje komitety wyłączeniowe, które zajmować będą się wnioskami o wyłączenie z wyżej wymienionych strajków. W przypadku, gdy według komisji bezpieczeństwo publiczne wymagać będzie zwolnienia ze strajku, komitety udzielają takich zwolnień, jeżeli otrzymają wcześniej wniosek o zwolnienie, w którym w jasny i przekonujący sposób wyjaśniono znaczenie zwolnienia dla bezpieczeństwa publicznego. Organy ścigania, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, będą na bieżąco informowani o działalności komitetów i instruowani, jak ubiegać się o zwolnienia.”

Link z dostępem do głosowania elektronicznego znajduje się powyżej (zostanie aktywowany o godzinie 12:00 w dniu 3.02.2023). Członkowie Związku ze spisu wyborców, którzy mają zarejestrowany adres e-mail w Eflingu, otrzymają link do głosowania również pocztą elektroniczną. Do wzięcia udziału w głosowaniu wymagany jest identyfikator elektroniczny (rafræn skilríki).

Członkowie Związku, którzy nie figurują na liście wyborców, natomiast posiadają prawo do głosowania, proszeni są o wysłanie wiadomość email do komisji wyborczej z prośbą o dodanie do listy wyborców. Do wniosku należy dołączyć odcinek wypłaty lub umowę o pracę. Dokumenty potwierdzające traktowane są jako poufne i należy je przesłać na adres e-mail felagsmal@efling.is.

Członkowie, którzy nie mają możliwości oddania głosu drogą elektroniczną, mają prawo do głosowania za pomocą karty wyborczej w siedzibie Związku w godzinach otwarcia biura, wymagane jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, dowód tożsamości wydany przez Þjóðskrá Íslands.

31 stycznia 2023